Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Citations


Arnold Christian Normann

1Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, Kraks Forlag.


Otto Henriksen Gyldenstierne til Iversnæs

1Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database <www.reventlow.dk>

For further information please contact si.