Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Benedikte Margareta von Brockdorff til Stamhuset Estrup, Stamhuset Frijsenvold & Stamhuset Krenkerup

Stamhuset Estrup (28-05-1697 - Erector), Gammel Estrup, Fausing
Stamhuset Frijsenvold (00-00-xxxx - x. Besidder), Frijsenborg, Hammel
Stamhuset Krekerup (00-00-1736 - x. Besidder)


Christen lensgreve Scheel af Scheel til Grevskabet Scheel & Stamhuset Estrup

Lensgrevepatent (29-09-1725)
Grevskabet Scheel (01-10-1725 - 1. Besidder), Sostrup, Gjerrild
Stamhuset Estrup (00-00-1697 - 1. Besidder), Gammel Estrup, Fausing


Jørgen lensgreve Scheel af Scheel til Grevskabet Scheel & Stamhuset Estrup

Grevskabet Scheel (00-00-1731 - 2. Besidder), Sostrup, Gjerrild
Stamhuset Estrup (00-00-1731 - 2. Besidder), Gammel Estrup, Fausing


Jørgen lensgreve Scheel af Scheel til Grevskabet Scheel & Stamhuset Estrup

Grevskabet Scheel (00-00-1731 - 2. Besidder), Sostrup, Gjerrild
Stamhuset Estrup (00-00-1731 - 2. Besidder), Gammel Estrup, Fausing


Godske Ditlev von Holsten af Holstenshuus til Stamhuset Holstenshuus og til Langesø

Stamhuset Holstenshuus (30-04-1723 - 1. Besidder), Findstrup, Diernisse


Adam Christopher lensbaron von Holsten af Holstenshuus til Baroniet Holstenshuus

Lensfriherrepatent (15-09-1779)
Baroniet Holstenhuus (15-09-1779 - 1. Besidder), Findstrup, Diernisse