Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Dorthe Hansdatter

Eller Christina Sørensdatter død 1718.


Johann Johannsen

Kildeerhverv: Käthner


Thomas Jensen Hansen

Note ved død i Vorbasse kirkebog: "Almisselem Thomas Hansen i Waarbasse . 76 Aar."


Hans Petersen (Aanholm eller Holm)

ote 1 Faddere: Mett Andreses i Aabenraa, Jens ....? v. a. Jens Nisses i Kollstrup ..."

Rise kirkebog: "Hans Petersen Aanholm. Ein halb Hufner in Lund des Hufners Peter Nielsen u Dorthea geb. Hanses in anholm, ehel. Sohn, verehel. mit Ann Mett, geb. Richessen (?). Hinterlässt seiner Ehefrau und 9 Kinder. Chresten. Peter. Hans. Alt 54 J. 4 M.


Anne Mette Chrestensdatter

Stå også med Richels som efternavn et sted og fornavn som Ann Mett.


Peter Andersen

Kan være faderen.


Jens Andersen

Jens blev konfirmeret i 1829. Han fik af præsten følgende dom angående kundskab og opførsel: Har vel og forstandig læst Katekismus, Læsebog og Bibelsk Historie, skriver og regner godt, hans opførsel god.
Den 11. april 1840 rejste Jens som tjenestekarl fra Gunderup sogn til Horsens sogn (Rigsarkivet, filmrulle M8326A, kirkebog for Horsens sogn, side 137), og 6. oktober samme år til Vordingborg købstad på Sjælland. Tilsyneladende foretog han
den sidstnævnte rejse sammen med en anden tjenestekarl, der hed Peder Pedersen (Rigsarkivet, filmrulle M8326A, kirkebog for Horsens sogn, side
154). Knapt et år efter, den 14. august 1841, rejste Jens til Horsens sogn fra København (Rigsarkivet, filmrulle M8326A, kirkebog for Horsens sogn, side 141).

I 1841 rejste Jens fra Horsens sogn til Gunderup sogn. Det skete den 1. november. Han var da stadigvæk tjenestekarl (Rigsarkivet, filmrulle M8326A, kirkebog for Horsens sogn, side 159).

Mellem 1850 og 1860 har Jens overtaget Kinnerupgaard i Øster Kinnerup. Gården findes stadig, den ligger ved den gamle vej mellem Nørresundby og Sæby.

Ved folketællingerne har Kinnerupgaard været beboet af følgende:

1787:

Peder Jørgensen, mand, 53 år, i første ægteskab, bonde og gaardmand,
Maren Laursdatter, hans kone, 60 år, i første ægteskab,
Laus, deres barn, 18 år, ugift,
Kirsten, deres barn, 23 år, ugift,
Karen, deres barn, 14 år, ugift.

(Rigsarkivet, mikrofiche 228, folketælling 1787 for Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1801:

Peder Jørgensen, 66 år, husbonde, i første ægteskab, bonde og gaardbeboer,
Maren Laursdatter, 71 år, hans kone, i første ægteskab,
Laus Pedersen, 33 år, deres barn, ugift,
Karen Pedersdatter, 27 år, deres barn, ugift.

(Rigsarkivet, mikrofiche 240, folketælling 1801 for Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1834:

Anders Jensen, 64 år, gift, gaardmand,
Karen Pedersdatter, 63 år, gift, hans kone,
Christen Thomsen, 22 år, ugift,
Johanne Pedersdatter, 32 år, ugift,
Lars Peter Jensen, 11 år, ugift,
Lars Thygesen, 69 år, gift.

De fire sidstnævnte betegnes som tjenestefolk.

(Rigsarkivet, mikrofiche 179, folketælling 1834 for Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1840:

Rasmus Andersen, 37 år, gift, gaardmand,
Ellen Christensdatter, 47 år, gift, hans kone,
Anders Chr. Andersen, 20 år, ugift, tjenestekarl,
Karen Pedersdatter, 70 år, aftægtskone.

(Rigsarkivet, mikrofiche 262, folketælling 1840 for Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1845:

Ellen Christensdatter, 51 år, enke, født her i sognet, gaardmandsenke,
Karen Pedersdatter, 72 år, enke, født her i sognet, aftægtskone,
Jens Andersen, 31 år, ugift, født her i sognet,
Lars Nielsen, 22 år, ugift, født i Hammer sogn,
Helle Marie Jensdatter, 18 år, ugift, født her i sognet.

De tre sidstnævnte betegnes som tjenestefolk.

(Rigsarkivet, mikrofiche 325, folketælling 1845 for Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1850:

Ellen Christensdatter, 57 år, enke, født her i sognet, gårdmandsenke og
husmoder,
Jens Andersen, 36 år, gift, født her i sognet, tjenestemand,
Sophie Jensdatter, 24 år, gift, født i Dronninglund sogn, hans kone,
Thomas Levisen, 18 år, født i Hamer sogn, Ålborg amt, tjenestekarl.

Hamer er stavet forkert, det hedder Hammer.

(Rigsarkivet, mikrofiche 345, folketælling 1850 for Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1860, Horsens sogn, Kinnerupgaard:

Jens Andersen, 46 år, gift, født her i sognet, gårdmand og husfader,
Else Sophie Jensdatter, 34 år, gift, født i Dronninglund sogn, hans kone,
Ane Marie Jensen, 10 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Rasmus Jensen, 9 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Ellen Marie Jensen, 7 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Maren Jensen, 5 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Anders Jensen, 3 år, ugift, født her i sognet, deres barn.

(Rigsarkivet, filmrulle M39543, folketælling 1860, Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1870, Horsens sogn, Kinnerupgaard, Øster Kinnerup:

Jens Andersen, 55 år, gift, født i Horsens sogn, jordbruger,
Sophie Jensen, 43 år, gift, født i Dronninglund sogn, husmoder,
Ane Marie Jensen, 19 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Rasmus Jensen, 18 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Else Marie Jensen, 16 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Marie Jensen, 14 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Anders Jensen, 12 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Jens Christian Jensen, 9 år, ugift, født Horsens sogn, deres barn,
Christine Jensen, 7 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Niels Frederik Jensen, 5 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Christen Jensen, 3 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn,
Frederikke Jensen, under 1 år, ugift, født i Horsens sogn, deres barn.
Else Marie og Marie hedder i virkeligheden Ellen Marie og Maren.

(Rigsarkivet, filmrulle M15098, folketælling 1870, Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1880, Horsens sogn, Kinnerupgaard:

Jens Andersen, 65 år, gift, født her i sognet, husfader og jordbruger,
Sophie Jensen, 54 år, gift, født i Dronninglund sogn, hans kone,
Ane Marie Jensen, 28 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Rasmus Jensen, 28 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Anders Jensen, 22 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Jens Christian Jensen, 19 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Niels Jensen, 15 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Christen Jensen, 13 år, ugift, født her i sognet, deres barn,
Frederikke Jensen, 10 år, ugift, født her i sognet, deres barn.

(Rigsarkivet, filmrulle M15327, folketælling 1880, Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).

1890, Horsens sogn, Øster Kinnerup:

Jens Andersen, 75 år, gift, født i Horsens sogn, husfader og gårdmand,
Sofie Jensen, 63 år, gift, født i Dronninglund sogn, husmoder,
Rasmus Jensen, 38 år, ugift, født i Øster Kinnerup, karl,
Laurits Martinus Larsen, 16 år, ugift, født i Vodskov, Hammer sogn, karl,
Niels Marinus Nielsen, 16 år, ugift, født i Horsens sogn, karl,
Gertrud Marie Nielsen, 15 år, ugift, født i Ørum sogn, pige.

Rasmus er Jens' og Sofies ældste søn.

(Rigsarkivet, filmrulle M15670, folketælling 1890, Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt).
Ved sin død var Jens enkemand og aftægtsmand. Han boede i Kinnerup. I kirkebogen står, at hans far hed Anders Jensen; måske han hed Anders Rasmussen. Der står også, at han var enkemand efter Else Sophie, født Jensen, død i Kinnerup den 28.
januar 1897.
I folketælling 1901 ejedes Kinnerupgaard (Øster Kinnerup) nu af gårdejer Jørgen Peter Bodelsen, som boede her sammen med sin kone Inger og deres 3 børn. De havde 3 tjenestefolk. Familien havde da boet i sognet siden 1883 (Rigsarkivet, filmr
ulle M16151, liste nr. 133).


Else Sophie Jensen

Else Sophie blev født i Thorup i Dronninglund sogn.


Ane Marie Jensdatter

Jens Andersen var indsidder i Øster Kinnerup (boede til leje), da Ane Marie
blev født.


Maren Jensen

Maren blev dåbsfremstillet i kirken den 24. marts 1856.


Christen Jensen

Jens Andersen var gårdmand, da Christen blev født.


Rasmus Jensen

"Fik 1905 11/12 Navnebevis af Aalborg Birk, Fleskum H.'s Kontor på Navnet:
Rasmus Kinnerup" (dåbsoptegnelsen i kirkebogen).
Jens Andersen var indsidder i Øster Kinnerup, da Rasmus blev født.
Rasmus ejede Kinnerupgård (kilde: Klavs Duus Kinnerup, 1999).