Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Niels Sørensen Wissing

Niels kom til Struer i 1865 og erhvervede sig de første år som fiskehandler. Ejede Struer Hotel fra 1882 til 1894 og forpagtede Struer Banegårdsrestaurant som hustruen drev videre efter hans død.

I bogen ”Fra en helt anden tid” Struers udvikling fra næsten ingenting til næsten - af Gunnar Sandfeld er Niels Wissing nævnt og og også beskevet i Einar Bertelsens bog ”Barndomsminder og ungdomsdage”
I Odensebogen 1993 står Sørine Wissing's mands levnedsbeskrivelse. Der ses også et billede af familien.


Mogens (eller Magnus) Kjær Wissing

Overretssagfører i Odense - ugift.


Andreas Hoppe Wissing

2. styrmand - ugift. Han omkom af sygdom/epidimi ved Chile i juli 1904. En lidt uhyggelig historie om besætningen og de få overlevende der i deres elendighed blev udplyndret da skibet grundstødte ved kysten ud for Mela Point. (ifølge søforklaring i Chile og søforhør i Frederiksberg s. år).


Thorvald Espen Lund Wissing

agent, boede endnu i 1955 i Struer.


Ferdinand Wissing

Flyttede 1901 til Odense fra Nykøbing Mors (boede en tid hos søsteren Sørine, Kongensgade 31) - var ansat hos manufaktør Rønning