Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Dideric de Thura

Kadet i landetaten 1719, 1723 løjtnant i søetaten, 1735 kaptajn
og fabriksmester ved Holmens skibsbyggeri, 1738 kommandørkaptajn,
1758 kommandant over Strømmen, adlet 14/10 1740.


Laurits Albertin Allerup

8 børn, hvoraf 6 endnu levede 1786


Claus Bang Steenberg

Væver på Tolstrup mark.