Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Henrik lensbaron von Rüse til Baroniet Rysensteen

Lensfriherrepatent (25-05-1671)


Christian lensbaron Juul af Rysensteen til Baroniet Rysensteen og til Bøvling, Herpinggaard, Kragerup, Lundbæk, Parnum & Rammegaard

Lensfriherrepatent (15-12-1679)