Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Arp Schumacher

Fangevogter, Brygger og Bager på slottet i Bergedorf 1600-10.
? Albrigt Schumacher -1717 visitør i Lille Fosen & Antonette Augusta von Myhlenphort 1678-1752 i Bremsness - Fabricius.212

Følgende kilde(r) er også benyttet:
---------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Annelise Thestrup-Bjørn.
---------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Catharina Jaens

Udokumenteret, men hun menes født i "Bergedorf, Hamburg, Tyskland"
--------------------------------------------------------------------------------
Dødssted 1658 også skrevet som: Bergesdorf

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Annelise Thestrup-Bjørn.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Iver .......

DAA 1910 s 373: mon den drost Iver, hvis hustru nævnes 1308 i Jacob Blaafods enke Christines testamente.


Jacob Trolle til Ed, Lilleø & Knabstrup

Jakob Trolle til Lillø var 1503 ridder.
Han var lensmand på Kalmar og Gers herred.
1517 var han admiral.
1523 beseglede han Frederik 1´s håndfæstning.
1536 var han en af den skånske adels
ordførere på herredagen i København.
Med Kirsten Skave fik han 15 børn,
hvoraf 6 døde som børn.


Johanne Henriksdatter Sparre

Johanne Sparre til til Haglösa took over after the death of her first husband Erik Pedersen Bille, later she married Aage Axelsen Brahe til Sireköpinge. She (d. 1568).


Kirstine Lykke

Kirstine Jørgensdatter


Ernst af Gleichen

Greve.


Jørgen Lykke

TITEL:Rigsråd
<br />
til Hverringe, Overgaard (Gjerlev H.), hvis Hovedbygning han opførte, Bonderup (Rinds H.), Hessel (Gislum H.), Ovegaard (Hinsted H.), som han fik 1564 af Kronen, Bregenholm (Vrads H.), opholdt sig i sin ungdom i Ungarn, tjente saa fra 1532 til om ved 1543 den franske Konge, Hvis Raad og Kammerherre han var, brugtes oftere til diplomatiske Sendelser til sit Fødeland, havde efter Faderen Keirup og Ladby i Pant til 1548, 1541-49 ligeledes Nyslot og 1542 Sirkjøbing, som han 1547 fik tilskjødet, men solgte til Tage Thott, var 1544 Rigsraad og Sendebud til Sverig, 1547-52 Lehnsmand paa Skanderborg, 1548-84 paa Mariager Kloster, deltog 1548 i frøken Annas Brudetog til Sachsen, 1551 Sendebud til Keiseren, 1559 øverste Kjøgemester ved Kroningen og Ridder, 1559-60 forlehnet med Hindsted Herred, 1561 med Horns Herred i Jylland og 1563-83 med Gislum herred, 1561 Gesandt til Kong Carls Kroning i Frankrig, 1563 Sendebud til Polen, s. A. Proviantmester i Jylland og en af de fire Raader, som skulde føre Tilsyn med denne Landsdel, 1564 en af de Greven af Schwartzburg tilforordnede Kommisærer, siden "Løitnant" hos Marskalen Hr. Otte Krumpen, 1565 Sendebud til Spanien, 1577 til Schlesien. "den sidste Ridder i Danmark", var en duelig, men pragtlysten, forfængelig og gavmild Herre, hvorom bla. Ordsproget "Den staar aaben som Jørgen Lykkes Pung" vidner.


Beathe Brahe

Bisat I Mariager kirke, senere begravet I Udbyneder Kirke