Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Theophil Forchhammer


P.Schmidt: "Theophil Forchhammer, ein unbekannter Meister des 19. Jahrhunderts", Diss., Kiel 1937, s. 19-33


Josef Friederich Montigel


Maria Emilie Forchhammer, * 1849, + 1883, married 1869 Josef Friedrich Montigel (not Montigul), a dental surgeon

Info from «u»Richard.Brand@gmx.ch«/u» 2009-10-05
Montigel Josef Friedrich * 1845


Johann Ludolph Forchhammer


1784 - stud.Kiel
1788 - Kollaborator an der Stadtschule (Gelehrtenschule) in Husum
1803 - Rektor der Buergerschule u.des Lehrerseminars in Tondern (Tønder)


August Friedrich Wilhelm Forchhammer


"virkelig justitsråd", over- og landsretsadvokat, dr.juris.
1848 - generalfiskal i Kiel
Skrev hertugdømmernes historie efter reformationen
Indskrevet ved Kiels universitet som stud.jur. 28.4.1819.
jurist, forfatter, Obersachwalter i Kiel.. Medlem af den prøjsiske Landdag og af den tyske Rigsdag.


Heinrich Bendix Forchhammer


I bogtrykkerlære.
Hjalp moderen med blad/trykkeri.
Fik 17.9.1855 borgerskab i Tønder og overtog blad og trykkeri.
Udgiver af bladet 1854-71. Udvidede det til at komme tre gange om ugen.
Solgte det 1871 til bogtrykker Goos.


Maria Dorothea Elisabeth Forchhammer


Levede i Tønder med moderen og broderen Heinrich Bendix, men flyttede - antagelig efter dennes død til Kiel.
Ligger begravet i Peter Wilhelms gravsted i Kiel.