Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Jens Clausen

Død 38 år gårdejer Vester Melsted.

DEAT: RIN MH:IF441


Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )

Maren Sørensdatter 13/10/1805 Datter af Søren Albertsen og Karen Svendsdatter Hjermitslev mølle. Faddere til børnene er :Lars Albertsen Christen Svendsen Niels Christensen (svoger gift med Else Katrine ) Valdemar Møller fra Hammelmose len Quaades hustru af Hammelmose mølle (Quaade Kristine Sofie f. Petersen dør 13 feb 1833 46½ år omkom i snefog ) Quaade har også Gudumlund mølle 10 maj 1849 dør H.Chr. Quaade fæster af Hammelmose mølle 59 år .

Konfirmeret 1820 i Hjermitslevgaards mølle Hun er tidligere gift med Jens Clausen 26 aar, han dør 28/06/1838, hun er død før 1860.

Maren ( Melsted ) Sørensdatter hendes bedstemor er Maren Damsgaard hende som der er skrevet en del om i de fleste af postmester Klitgaard Kærulf studier, som er at finde på nettet.

Gift Tolstrup Børglum Hjørring O.113.

Skifte/ Scheel gods 1786-1822:
'Maren Sørensdatter = Peder Michelsen Bilde, inds, 13. Nov. 1805, ...'.
'... død i mange år ...'.

BIRT: RIN MH:IF131
DEAT: RIN MH:IF132
BURI: RIN MH:IF133


Søren Albrechtsen

14/11/1762 Søren Albrechtsen f. i Stenum søn af Albert Sørensen og Anne Larsdatter fadd.Thomas Nielsen, Kirsten Abrahansen, Mikkel Nielsen, Hylleborg Andersdatter, Søren Albertsen.

Efter Vaccinationslisten Søren Albrechtsen og Karen Svendsdatters børn : Svend f. 30/11/1798. - Albert f. 09/10/1801 - Anne Kirstine 07/04/1803 - Maren ( kaldet Maren Meilsted ) 13/10/1805 - Else Katrine 08/11/1807 Peder 27/03/1810. -- Af Børnenes Faddere er følgende Lars Albrechtsen, Christen Svendsen, Niels Christensen, ( svoger gift med Else Albrechtsdatter ) mad. Møller fra Hammelmose, hr. Quades hustru af Hammelmose mølle. Madam Quade = Christine Sophie f. Petersen dør 13/02/1833 46 1/2 år, omkom i snefog. -- Tolstrup kirkebog. - Lars Albrechtsen gift med Karen Svendsdatter - er 1810 fadder hos Else Albrechtsdatter gift med Niels Christensen - Lars Albrechtsens 1. kone er Anne Larsdatter. - Lars Albrechtsens søn i Stenum dør 05/03/1809 3 år 6 mdr. 1804 er Søren Albrechtsen, forlover ved Mikkel Christensen og Maren Pedersdatter på Hjermeslevgård. Andre faddere hos Søren Albrechtsen er mad. Desideriussen Hebbelstrup, Jacob Baggesen, Mad. Obel. - Møller Quade og hustru er også i Gudumlund mølle.
10/05/1849 Dør Hans Christian Quade, fæster af Hammalmose mølle 59 år. Hallund sogn s. 45 - 46. Mad. = Madame.

17/10/1815 dør Søren Albrechtsen møller og fæster af Hjermitslev mølle 55 aar gl.

BIRT: RIN MH:IF215
DEAT: RIN MH:IF216
RESI: RIN MH:IF217
RESI: RIN MH:IF218


Karen Svendsdatter

Hallund sogn s. 45 - 46.

BIRT: RIN MH:IF219
DEAT: RIN MH:IF220


Svend Sørensen

BIRT: RIN MH:IF367
DEAT: RIN MH:IF2636


Anne Kirstine Sørensdatter

BIRT: RIN MH:IF369
DEAT: RIN MH:IF2638


Else Katrine Sørensdatter

BIRT: RIN MH:IF370
DEAT: RIN MH:IF2639


Peder Sørensen

Boede i V. Hebbelstrup.
BIRT: RIN MH:IF897
DEAT: RIN MH:IF2640


Peder Nielsen Stride

12/02 ? troloves enkemand Peder Nielsen og Kanren Sørensdatter af Hjermitslev. 23/03/1814 begraves Peder Nielsen husm. 49 aar,døde af koldfeber.

BIRT: RIN MH:IF365
DEAT: RIN MH:IF366


Karen Sørensdatter

1646 - 1815 Vester Hjermitslev Hvetbo Hjørring O. 396.
Tvillinger :Karen og Anders, børn af Søren Villumsen og hustru Johanne Jensdatter, Fadd. pigen bar en af Maren Larsdatter, Bertel Jørgensens kone her af Hjermitslev, Jens i Sigen, Jens Olsen skoleholder, Jens Larsen, Anders Andersen, Chr. Sørensen, Niels Olsen, Anne Jensdatter, Edel Andersdatter.

FOLKETÆLLING 1845 O. 9 nr. 28. Hjørring Saltum Hjermeslev et hus Karen Sørensdatter 71 år enke f. i Hjermitslev. - Niels Pedersen 32 år, ugift, hendes søn, der senere bliver gift med Else Marie Christdatter fra Nørgaard..

BIRT: RIN MH:IF222
CHR: RIN MH:IF223
DEAT: RIN MH:IF2651


Christen Andersen - Nørgaard

1646 - 1815 Vester Hjermitslev O. 446. 20/09/1789 Christen Andersen ( Nørgaard ) søn af Anders Andersen og hustru Maren Jensdatter Faddere : Niels Nørgaards hustru og Maren Sørensdatter Lemmergaard Anders Andersen, Chresten Thøgersen, Rasmus Lemmergaard.

1815 - 1858 Alstrup Hvetbo O. 102 nr 1. 06/10/1816 - Vies ungkarl Chresten fra Nørgaard i V. Hjermitslev 26 ½ aar gl. og pigen Else Marie Jensdatter hjemme hos sin fader Jens Nielsen i Alstrup 22 1/4 aar gl. Forlovere Anders Andersen Nørgaard i V. Hjermitslev og boelsmand Jens Nielsen fra Alstrup.

BIRT: RIN MH:IF224
DEAT: RIN MH:IF225
BURI: RIN MH:IF226


Else Marie Jensdatter

1646 - 1832 Alstrup Hvetbo O. 319. 16/02/1794 Else Marie Jensdatter datter af husm. Jens Nielsen og hustru Else Clementsdatter en datter til daaben kaldet Else Marie Testes Cichal Andersens hustru og Maren Nielsdatter, Simon Kjeldsen, Lars Nielsen, Thomas Nielsen alle af Ingstrup.

1646 - 1815 Vester Hjermitslev O. 446. 20/09/1789 viet.

Folketælling 1801 Hjørring Hvetbo Alstrup O 5 nr. 31, Jens Nielsen 43 år, Else Clementsdatter 46 år, Niels Jensen 4 år, Else Marie Jensdatter 8 år.

BIRT: RIN MH:IF227
DEAT: RIN MH:IF2657


Jens Povelsøn

Bor i Hellevad i smedien, er vel smed.
DEAT: RIN MH:IF2998


Anne Albrechtsdatter

DEAT: RIN MH:IF2999


Niels Jensen

Langvad i Hellevad Hellum sogn.

Optegnelse Jørgen Christensen er efternavnet Nielsen.

http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=36752

DEAT: RIN MH:IF3008


Ingeborg Nielsdatter

http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=36752

BIRT: RIN MH:IF276
DEAT: RIN MH:IF3009


Peder Thomsen

Folketælling 1801 b6761-1294 Voerså by -

Folketælling 1840 b 5847-633 kjæsgårds hus. ( Hellevad ?? )
DEAT: RIN MH:IF3070


Karen Jensdatter

DEAT: RIN MH:IF3069


Kirsten Abrahamsdatter

Hjørring Børglum Serrirslev 1765 - 1814 O.511 nr. 10.

18/09/1808 Kirsten Abrahamsdatter datter af Abraham Christensen og hustru Mette Nielsdatter fadd. Anne Nielsdatter fra Damgaard bar det, Jens Jensen Albreth Mouritsen, Laus Nielsen, Anne Sørensdatters datter Karen f. 1810.

Emb Børglum Hjørring O. 10 nr. 2. Folketælling Em 1845 - b5814-141

http://www.toveogflemming.dk/flemming/per00159.htm

Noter : FT -1834, Hjørring Amt. Børglum H, Em Sogn, Møllehusene, et huus nr. 2, 14
Abraham Christensen, 86, gift, Husmand og Snedker
Mette Nielsdatter, 54 år, hans kone
Kirsten Abrahamsdatter, 26 år gift, hans barn, lever af at ?? og tillige forsørges hun og hendes børn af husfaderen,
Niels Christian Sørensen, 7 år, ugift, hendes børn
Abraham Nielsen, 5 år, ugift, hendes børn
Mette Marie Sørensdatter, 4 år, ugift, hendes børn
FT -1840 Hjørring A, Børglum H, Em S., Em bye, et huus, 15
Christen Christensen, 30 år, gift, Selweierhuusmand
Kirsten Abrahamsdatter, 32 år, gift, hans kone
Niels Christian Sørensen, 14 år, ugift, deres barn
Abraham Nielsen, 11 år, ugift, deres barn (hendes)
Mette Marie Sørensdatter, 10 år, ugift, deres børn
Ane Marie Christensdatter,3 år, ugift, deres børn
Marie Ane Christensdatter, 1 år, ugift, deres børn
Mette Nielsdatter, 60 år, enke, Huusmoders Moder, der forsørges af dem
Christen Abrahamsen, 31 år, gift, Inderste. Snedker og tømmermand
Mariane Christensdatter, 30 år, gift, hans kone
Mette Johanne Christensen, 1 år, ugift, deres barn

FT - 1845, Hjørring A, Børglum H, Em S, Emb Bye,
Christen Christensen, 36 år, Gift, født i Torslev Sogn, Husmand lever af sin jordlod
Kirsten Abrahamsdatter, 38 år, Gift, født i sognet, hans kone
Mette Marie Sørensdatter, 15 år, ugift, født i sognet, deres børn (hendes)
Mariane Christensdatter, 6 år, ugift, født i sognet, deres børn
Niels Christensen, 5 år, ugift, født i sognet, deres børn
Andreas Peter Christensen, 3 år, ugift, deres børn
Larsine Christine Christensen, 1 år, ugift, født i sognet, deres børn
Mette Nielsdatter, 65 år, Enke, Børglum Sogn, Husmoderens moder aftægtskone
Karen Abrahamsdatter, 36 år, ugift, født i sognet, Inderste og dagleier
Hjørring, Børglum, Em, Emb By, et Huus, 15, FT-1850, D2264
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 41 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod Forslev
Kirsten Abrahamsdatter 43 hans Kone Gift Emb
Mette Nielsdatter 72 Enke Huusmoderens Moder, Børglum
Mariane Christensen 11 -deres Børn Emb
Niels Christensen 10 -deres Børn Emb
Andreas Christensen 8 -deres Børn Emb
Anton Christensen 5 -deres Børn Emb
Laurits Christensen 3 -deres Børn Emb

FT 1855 Hjørring A, Børglum H, Emb S, Et Hus Netopsl 3
· Christen Christensen, 45 Aar, Gift, F. i Torslev S, Husmand og Daglejer Husfader
· Kirsten Abrahamsdatter, 47 Aar, Gift, F. i Sognet, Hans Kone
· Niels Christensen, 15 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn
· Andreas Peter Christensen, 13 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn
· Peter Anton Martinus Christensen, 10 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn
· Laurits Christen Christensen, 8 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn

FT 1860 Hjørring A, Børglum H, Emb SS, et Hus Netopsl 3
· Christen Christensen, 50 Aar, Gift, F. i Torslev S, Husmand Husfader Lever af sin Jordlod
· Kirsten Abrahamsdatter, 52 Aar, Gift, F. her i Sognet, Hans Kone
· Mariane Christensen, 21 Aar, Ugift, F, her i Sognet, Deres Barn
· Niels Christensen, 20 Aar, Ugift, F, her i Sognet, Deres Barn
· Laurits Christian Christensen, 13 Aar, Ugift, F, her i Sognet, Deres Barn
· Johanne Marie Ovesen, 8 Aar, ? Sogn, Plejebarn

FT 1870, Hjørring A, Børglum H, Emb S, Netopsl. 5
· Christen Christensen, M, 60 Aar, F. i Torslev S, Husfader, Husmand
· Kjerstin Abrahamsdatter, K, 61 Aar, F. i Emb Sogn, Husmoder,

FT - 1880, Hjørring A, Børglum H, Em Sogn, Em By, et Hus
Niels Christensen, 38 år, Gift, Husmand Skrædder Husfader, født i Emb Sogn
Mette Johanne Christensen, 38 år, Gift, Hans Hustru, født i Emb Sogn
Alfred Nielsen Christensen, 5 år, ugift, Deres barn, født i Emb Sogn
Janus Edvard Nielsen Christensen, 2 år, ugift, Deres barn, født i Emb Sogn
Andrea Cathrine Nielsen, 12 år, ugift, Plejebarn, fidt i Sindal
Andreas Pedersen. 29 år, ugift Skræddersvend, født i Sjerritslev
Christen Christensen, 70 år, gift, Aftægtsfolk, født i Torslev S
Kjerstin Abrahamsdatter, 71 år, Gift, Aftægtsfolk, født i Emb Sogn


BIRT: RIN MH:IF207
BIRT: CAUS Serridslev Børglum Hjørring 1765 - 1814 O. 511 nr. 10.
CHR: RIN MH:IF208
DEAT: RIN MH:IF2477


Kirsten Abrahamsdatter

Hjørring Børglum Serrirslev 1765 - 1814 O.511 nr. 10.

18/09/1808 Kirsten Abrahamsdatter datter af Abraham Christensen og hustru Mette Nielsdatter fadd. Anne Nielsdatter fra Damgaard bar det, Jens Jensen Albreth Mouritsen, Laus Nielsen, Anne Sørensdatters datter Karen f. 1810.

Emb Børglum Hjørring O. 10 nr. 2. Folketælling Em 1845 - b5814-141

http://www.toveogflemming.dk/flemming/per00159.htm

Noter : FT -1834, Hjørring Amt. Børglum H, Em Sogn, Møllehusene, et huus nr. 2, 14
Abraham Christensen, 86, gift, Husmand og Snedker
Mette Nielsdatter, 54 år, hans kone
Kirsten Abrahamsdatter, 26 år gift, hans barn, lever af at ?? og tillige forsørges hun og hendes børn af husfaderen,
Niels Christian Sørensen, 7 år, ugift, hendes børn
Abraham Nielsen, 5 år, ugift, hendes børn
Mette Marie Sørensdatter, 4 år, ugift, hendes børn
FT -1840 Hjørring A, Børglum H, Em S., Em bye, et huus, 15
Christen Christensen, 30 år, gift, Selweierhuusmand
Kirsten Abrahamsdatter, 32 år, gift, hans kone
Niels Christian Sørensen, 14 år, ugift, deres barn
Abraham Nielsen, 11 år, ugift, deres barn (hendes)
Mette Marie Sørensdatter, 10 år, ugift, deres børn
Ane Marie Christensdatter,3 år, ugift, deres børn
Marie Ane Christensdatter, 1 år, ugift, deres børn
Mette Nielsdatter, 60 år, enke, Huusmoders Moder, der forsørges af dem
Christen Abrahamsen, 31 år, gift, Inderste. Snedker og tømmermand
Mariane Christensdatter, 30 år, gift, hans kone
Mette Johanne Christensen, 1 år, ugift, deres barn

FT - 1845, Hjørring A, Børglum H, Em S, Emb Bye,
Christen Christensen, 36 år, Gift, født i Torslev Sogn, Husmand lever af sin jordlod
Kirsten Abrahamsdatter, 38 år, Gift, født i sognet, hans kone
Mette Marie Sørensdatter, 15 år, ugift, født i sognet, deres børn (hendes)
Mariane Christensdatter, 6 år, ugift, født i sognet, deres børn
Niels Christensen, 5 år, ugift, født i sognet, deres børn
Andreas Peter Christensen, 3 år, ugift, deres børn
Larsine Christine Christensen, 1 år, ugift, født i sognet, deres børn
Mette Nielsdatter, 65 år, Enke, Børglum Sogn, Husmoderens moder aftægtskone
Karen Abrahamsdatter, 36 år, ugift, født i sognet, Inderste og dagleier
Hjørring, Børglum, Em, Emb By, et Huus, 15, FT-1850, D2264
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 41 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod Forslev
Kirsten Abrahamsdatter 43 hans Kone Gift Emb
Mette Nielsdatter 72 Enke Huusmoderens Moder, Børglum
Mariane Christensen 11 -deres Børn Emb
Niels Christensen 10 -deres Børn Emb
Andreas Christensen 8 -deres Børn Emb
Anton Christensen 5 -deres Børn Emb
Laurits Christensen 3 -deres Børn Emb

FT 1855 Hjørring A, Børglum H, Emb S, Et Hus Netopsl 3
· Christen Christensen, 45 Aar, Gift, F. i Torslev S, Husmand og Daglejer Husfader
· Kirsten Abrahamsdatter, 47 Aar, Gift, F. i Sognet, Hans Kone
· Niels Christensen, 15 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn
· Andreas Peter Christensen, 13 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn
· Peter Anton Martinus Christensen, 10 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn
· Laurits Christen Christensen, 8 Aar, Ugift, F. i Sognet, Deres Barn

FT 1860 Hjørring A, Børglum H, Emb SS, et Hus Netopsl 3
· Christen Christensen, 50 Aar, Gift, F. i Torslev S, Husmand Husfader Lever af sin Jordlod
· Kirsten Abrahamsdatter, 52 Aar, Gift, F. her i Sognet, Hans Kone
· Mariane Christensen, 21 Aar, Ugift, F, her i Sognet, Deres Barn
· Niels Christensen, 20 Aar, Ugift, F, her i Sognet, Deres Barn
· Laurits Christian Christensen, 13 Aar, Ugift, F, her i Sognet, Deres Barn
· Johanne Marie Ovesen, 8 Aar, ? Sogn, Plejebarn

FT 1870, Hjørring A, Børglum H, Emb S, Netopsl. 5
· Christen Christensen, M, 60 Aar, F. i Torslev S, Husfader, Husmand
· Kjerstin Abrahamsdatter, K, 61 Aar, F. i Emb Sogn, Husmoder,

FT - 1880, Hjørring A, Børglum H, Em Sogn, Em By, et Hus
Niels Christensen, 38 år, Gift, Husmand Skrædder Husfader, født i Emb Sogn
Mette Johanne Christensen, 38 år, Gift, Hans Hustru, født i Emb Sogn
Alfred Nielsen Christensen, 5 år, ugift, Deres barn, født i Emb Sogn
Janus Edvard Nielsen Christensen, 2 år, ugift, Deres barn, født i Emb Sogn
Andrea Cathrine Nielsen, 12 år, ugift, Plejebarn, fidt i Sindal
Andreas Pedersen. 29 år, ugift Skræddersvend, født i Sjerritslev
Christen Christensen, 70 år, gift, Aftægtsfolk, født i Torslev S
Kjerstin Abrahamsdatter, 71 år, Gift, Aftægtsfolk, født i Emb Sogn


BIRT: RIN MH:IF207
BIRT: CAUS Serridslev Børglum Hjørring 1765 - 1814 O. 511 nr. 10.
CHR: RIN MH:IF208
DEAT: RIN MH:IF2477


Abraham Christensen

Folketælling Em.1845 b5814-140.

http://www.toveogflemming.dk/flemming/per00437.htm

Noter : FT -1834, Hjørring Amt. Børglum H, Em Sogn, Møllehusene, et huus nr. 2, 14
Abraham Christensen, 86, gift, Husmand og Snedker
Mette Nielsdatter, 54, hans kone
Kirsten Abrahamsdatter, 26 år gift, hans barn, lever af at ?? og tillige forsørges hun og hendes børn af husfaderen,
Niels Christian Sørensen, 7 år, ugift, hendes børn
Abraham Nielsen, 5 år, ugift, hendes børn
Mette Marie Sørensdatter, 4 år, ugift, hendes børn

øåØåhjoerring, Børglum, Em, Mølhuusene, et Huus No. 1, 13, FT-1834, C5051
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Nielsen 68 Gift Huusmand
Karen Pedersdatter 43 Gift hans Kone
Johanne Marie Johanesdatter 19 Ugift Hendes datter
Marianne Andersdatter 12 Ugift deres Børn
Niels Christian Andersen 9 Ugift deres Børn
Abraham Andersen 6 Ugift deres Børn
Birgithe Andersdatter 4 Ugift deres Børn
Malene Andersdatter 2 Ugift deres Børn
Niels Jensen 76 Ugift faar understøttelse af stiftets hospital, indsidder
Sidsel Nielsdatter 62 Ugift huusfaders søster, inderste
Abraham Christensen 86 Ugift huusmand, Snedker

Noter : Barnedåb: Den 18. September 1808, Den 14. Søndag efter Trinitatis, Havde Husmand i Emb Abraham Christensen og Hustru Mette Nielsdatter en datter til Dåben Kaldet Kirsten, Anne Nielsdatter fra Damgaard bar det, Jens Jensen, Albreth Mouritzen, Laus Nielsen, Anne Sørensdatter
Barnedåb: Den 1. januar 1810, Nye aarsdag, Havde Husmand i Emb Abraham Christensen og Hustru Mette Nielsdatter en Datter til dåben kaldet Karen, Albreth Mouritsens Hustru bar det, Jens Jensen Damsgaard, Mads Olesen, Christen Tjenende hos Albreth, Maren Nielsdatter
Barnedåb: Den 1. januar 1812, Nye aarsdag, Havde Husmand i Emb Abraham Christensen og Hustru Mette Nielsdatter en søn til Dåben kaldet Christen, Anne Nielsdatter af Fristrup bar det, Jens Damgaard, Laus Nielsen, Søren Olesen, Maren Nielsdatter


DEAT: RIN MH:IF277
BURI: RIN MH:IF278
RESI: RIN MH:IF279
RESI: RIN MH:IF280


Mette Nielsdatter

DEAT: RIN MH:IF281
BURI: RIN MH:IF282


Karen Abrahamdatter

BIRT: RIN MH:IF2480
DEAT: RIN MH:IF2481