Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Toke Gormsen

Toke Gormsen omtales som Gorm den Gamles søn, og siges at have været konge eller jarl i Skåne. Det er dog historisk bevist at han døde i spidsen for en dansk hjælpehær, der skulle komme jomsvikingehøvdingen Styrbjörn Starke til undsætning, og som tabte til uppsalakongen Erik Segersæl i slaget på Fyrisval. En runesten i Hällestads kirka vidner derom med teksten: "Askil satte sten denna efter Toke Gormsen som var en huld herre som ikke flygtede ved Uppsala (ub salum). Satte modige mænd efter broder sten på marken stadiga runor. Da Gorms Toke gik nærmest." To andre runesten i Hällestads kirke omtaler også om striden ved Fyris. Én fortæller om Åsgaut, som rejste stenen efter sin broder Erra, som var Tokes hirdman. Den tredje sten bærer teksten: "Åsbjörn, Tokes hirdman, satte denna sten efter sin broder Toke." Navnet Val-toke nævnes på en runesten i Års i Himmerland, om dette er kong Gorms søn vides dog ikke. At Toke Gormsen ikke skulle være helbror, men kun have fælles far med Harald Blåtand er måske rigtigt. Når Toke både kaldes Gormsen og har haft hirdmænd, må han vel være "en stor kanon", derfor er han sandsynligvis identisk med kong Gorms søn Toke. Denne er altså ikke kun et fantasifoster, og forekommer som en god kandidat til Hvide-slægtens stamfader, slægtens mange jorder stammer altså velsagtens fra kongeslægten.

Toke har således muligvis en anden mor end Thyra, men er her anført som sådan, idet navnet på den rigtige mor er ukendt.


Peder Nielsen

• Noter. der er født ca. 1650, ses i matriklen 1688 opført som fæster af Østergaard i Manne, Thise Sogn, af hartkorn 7 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 2 alb. og hørende under Birkelse Stamgods.
Peder Nielsen Ladefoged overtog fæstet på Østergaard ved giftermålet med den tidligere fæster Niels Svendsens enke, men hvem hun var, kan ikke siges med sikkerhed. Der er dog en indtil vished grænsende sandsynlighed for, at hun var identisk med Laurits Pedersens datter Anne Lauritsdatter fra Stavad, der nævnes tidligst 1659.


Margerthe Andersdatter Holst

-www-.-myheritage-.-dk-/-site---family---tree---135246951-/-jorgensen-?-familyTreeID-=-4-&-rootIndivudalID-=-4001473-

http-://-www-.-myheritage-.-dk-/-site---family---tree---135246951-/-jorgensen-?-familyTreeID-=-4-&-rootIndivudalID-=-4001473-


Christen Bodelsen

Kirkebogen for Sct. Hans sogn i Hjørring|1753-1803, opslag 130|den 27. februar 1763 begravet Christen Budolphsen fra Gjurup, 81 aar||Side 391 22.marts 1763 Bodel Christensen i Gjurup, forhen gift med Johanne Pedersdatter. |Samme arvinger som ovenfor.


Anders Pedersen Holst

Forpagter af Burholdt.

4Y7Q0C09-G8BO-097D-0D88-0D88U87AC47V