Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Peder Sørensen

Gift Hjørring Hvetbo Saltum 1813 - 1830 O. 129 nr. 22. 9 feb 1817.

Peder Sørensen er bror til Jens Sørensen i Krogsgaard og til Villads Sørensen der har en søn Christian Villadsen stenen i Saltum.

FOLKETÆLLING 1845 Saltum S. Saltum mark, en gård ( Risager ) Peder Sørensen, 60 år gift f. i Saltum Kirsten Jensdatter 49 år. Børn Ane 20 år - Niels 17 år ( overtager Risager ) Ane Kirstine 13 år - Marianne 8 år -. Jens Christian Pedersen er Gift i 1842, og derfor ikke hjemme, 26år.

BIRT: RIN MH:IF180
BIRT: CAUS Saltum Hvetbo Hjørring 1768 - 1810 O. 148 nr. 5
CHR: RIN MH:IF181
DEAT: RIN MH:IF182
BURI: RIN MH:IF183


Kirsten Jensdatter

Født ? Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O. 212 forældre ugifte.

Gift Hjørring Hvetbo Saltum 1813 - 1830 O. 129 nr. 22. 9 feb 1817.

BIRT: RIN MH:IF184
DEAT: RIN MH:IF2575


Line Pedersdatter

1813 - 1830 Saltum Hvetbo Hjørring O. 83 nr. 182.
BIRT: RIN MH:IF1455
BIRT: CAUS Saltum Hvetbo Hjørring 1813 - 1830 O. 83 nr. 182.
CHR: RIN MH:IF1456
DEAT: RIN MH:IF2574


Ane Pedersdatter

BIRT: RIN MH:IF507
BIRT: CAUS Saltum Hvetbo Hjørring 1813 - 1830 O. 83 nr. 182.
CHR: RIN MH:IF508
DEAT: RIN MH:IF1631


Niels Pedersen

BIRT: RIN MH:IF509
BIRT: CAUS Saltum Hvetbo Hjørring 1813 - 1830 O. 45 nr. 275
CHR: RIN MH:IF510
DEAT: RIN MH:IF2576


Ane Kirstine Pedersdatter

BIRT: RIN MH:IF511
DEAT: RIN MH:IF1632


Maren Pedersdatter

BIRT: RIN MH:IF512
DEAT: RIN MH:IF2577


Bolle Andersen

21/11/1784 Bolle Andersen søn af Anders Rendbæk og Birgitte Bollesdatter fadd. Christen Ibsens hustru, Jacob Madsens Mette, Peder Vestergaard, Chr. Ejersted, Jens Port.

Saltum Hvetbo Hjørring O. 37. 06/11/1813 viedes Bolle Andersen og pigen Maren Sørensdatter F 1790 begge af Saltum forl. Søren Pedersen i Krogsgaard og Christen Støve.

Hjørring Hvetbo Saltum 1830 1843 O. 155 nr. 9. 17/04/1836 dør Bolle Andersen gmd. i Bodalsgaard i Sdr. Saltum 51 aar gl.


BIRT: RIN MH:IF185
DEAT: RIN MH:IF186


Maren Sørensdatter

BIRT: RIN MH:IF187
DEAT: RIN MH:IF2378


Marie Bollesdatter

BIRT: RIN MH:IF1468
BIRT: CAUS Hjørring Hvetbo Saltum 1813 - 1830 O. 73 nr, 122.
CHR: RIN MH:IF1469
DEAT: RIN MH:IF1470


Marie Bollesdatter

BIRT: RIN MH:IF1477
BIRT: CAUS Saltum Hvetbo Hjørring 1813 - 1830 O. 77 nr. 146.
CHR: RIN MH:IF1478
DEAT: RIN MH:IF3540


Johannes Verner Esmarch

Gårdejer, Rækker Mølle.

Om slægters gang i Sædding sogn, pag 33 ff.
Om møllegården i Rækker mølle.

" I 1915 overtog en brors søn [en bror til Nancy, Christian Frederik Esmarch, red] gården og drev den som almindeligt landbrug. Johannes vargift med Ana. Nu lå gårdne midt i byen. Peter Lykke jensen, som har tjentsom karl, fortæller, at når de havde malket om aften, skete det, at hansad ude i porten og solgte mælk til byens folk.

Ana og Johannes' datter Nanzy og hedes mand Alfred laursen havde gården,indtil Nanzy døde i en ung alder. En søster Inga og hende smand JørgenJensen overtog gården i 1946. Der blev bygget nye udhuse og stuehusetbelv godt vedligeholdet. Det var sikkert ikke så alvorligt ment, nårJørgen Jensen engang sagde, at det da hvar bedre at rive stråtaget af oglægge plader på. Det fremkaldte protester, hvilket nok og så varmeningen.

Ved gården blev der i Nanzys tid plantet en dejlig stor have med over 100100 træer. Den gik under navnet Esmarchs have. Inga og Jørgen modtog i1989 Skjerns bevaringspris som anerkendelse af deres fine vedligeholdelseaf stuehuset til den gamle Rækker Møllegaard.

Da Jørgen døde i 1992 og Inga ønskede at sælge, var der folk i byen, der kunne se, at gården skulle bevares. "


Clemen Clemmen Jensen

DEAT: RIN MH:IF2332
BIRT: RIN MH:IF5135


Kirsten Dorthea Jensdatter

Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O. 212.

DEAT: RIN MH:IF2333
BIRT: RIN MH:IF5136


Anders Nielsen Rendbæk

20/11/1780 Trolovet Anders Nielsen Rendbæk og Birgithe Bollesdatter i Sdr. Saltum forl.Jens Lundbak i Porten, Vester Christen Ejersted i Saltum v cap. 27/12

før 1830 Bodalsgaard.


BIRT: RIN MH:IF269
DEAT: RIN MH:IF2582


Birthe Bollesdatter

20/05/1830 dør Birgithe Bollesdatter f. omk. 1750, aftægtskone og enke efter Anders Nielsen Rendbæk Bodalsgaard 80 aar gl.


BIRT: RIN MH:IF272
DEAT: RIN MH:IF273


Søren Espensen

23/11/1790 Troloves Søren Espersen og enkekone Else Christensdatter forl. Peder Terkelseni Sigsgaard og Chr. Kudsk i Østrup.

08/06/1837 dør Søren Espersen aftægtsmand på Rendbæk 70 aar


BIRT: RIN MH:IF274
DEAT: RIN MH:IF275


Else Christensdatter

DEAT: RIN MH:IF2379


Lars Henriksen

Jeg kan ikke læse efternavnet det kan være noget andet se Hjørring Børglum Vrensted 1762 - 1792 O 79 nr. 6.


Lars Olsen

DEAT: RIN MH:IF2330


Maren Andersdatter

DEAT: RIN MH:IF2331


Knud Pedersen

Handelsgartner.