Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Anders Andersen - Kjærulf

Boede i 1448 i fogedgård Vadum sogn og var foged i Kjær herred. Kjærulfske studier side 8.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 89 - 90.
Fogedgaard i Vadum, herredsfoged Kjær herred.

http://nielsmartinussen.dk/nsl15092.htm

Anders var ejer af Fogedgård i VadumSogn efter sin far. Nævnt 1448, 1450 og 1454.
1485-1494 Herredsfoged, Kær Herred. død efter 1503. i Vester Brønderslev Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. "Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods". Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter efter St. Knuds og Kjelds dag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne afKjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde liggettil Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster. Dyrskjøtsig er, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter", men forudende af Dyrskjøt anførte Børn menes, at der har væreten Søn Jens og en Søn Morten.


BIRT: RIN MH:IF524
DEAT: RIN MH:IF525


Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )

BIRT: RIN MH:IF822
CHR: RIN MH:IF823
DEAT: RIN MH:IF1652


Mads Jeppesen

FT 1860 Gurre sogn: Husmand og Vejbetjent. Enkemand


Karen Povelsdatter

Død mllem 1834 og 1850 iflg. FT Gurreby sogn.


Hans Rasmussen (Lind)

FT 1860: Mandens Svigersøn. Indsidder


Sigvard Pedersen Skafte

1795 - Svigersønnen Sigvard Pedersen Skafte fra Vesterborg fæster den gård i Hejringe som Rasmus Christoffersen Musse hidtil havde i fæste og godvillig afstår. Fæsteprotokollen 29.12 1795. Sigvard Pedersen Skafte (1769-29.10 1837) begravet den 3.11 1837 - 68 år gammel. Sigvard Pedersen Skafte bliver gift den 21.6 1793 i Birket Kirke med Birthe Rasmusdatter (1774-1806). De fik 9 børn, hvoraf de 5 børn ikke blev et år.

1837 - Sigvard Pedersen Skafte dør den 29. oktober og begravet den 3. november, 68 år gammel og sønnen Morten Sivertsen Skafte overtager Mejerigården.

Andre steder er oplyst at han er født i 1770.

I FT 1787 Vesterborg sogn staves hans navn Sivardt Pedersen.


Birthe Rasmusdatter

De fik 9 børn, hvoraf de 5 børn ikke blev et år.


Arbejder Anton Marius Christensen

Boede ved vielsen i Husum
1897 Boede Emilievej 5. A, Frb. iflg. Kirkebog

FT 1916 Matr nr. 46, Buddinge
Murerarbejdsmand Anton Marius Christensen, Indkomst 1500 kr. Formue 1.400kr. Pålignet personlig skat Indkomståret 1916-17 kr. 11,41 kr. til statenog 37,40 kr. til Kommunen.


Ane Marie Olsen

Boede ved vielsen på Fuglevangsvej 6, Frb.


Karen Esmarch Pedersen

Faddere:
Ledvogter Niels Toft og hans kone Hansine - kaldet "Sine"
Tarmmester Johan Ehlers og hustru Asta, Skjern.


Jens Larsen

Solgte sin kones forældres del af Saltumgård i 1697.


Inger Laursdatter Kjærulf

De flytter til Fårup, 10/04/1740 dør Inger Laursdatter i Fårup, 78 år gl. - 8 Børn. Deriblandt Lisbeth Catrine, gift med Christian Espersen Møller.


Peder Hansen Saltum

Fra C. Klitgård Vensyselske Præstefamilier. Side 241 - 242 og 173.
BIRT: RIN MH:IF816
DEAT: RIN MH:IF817


Kirsten Rasmusdatter - Oringe

Fra C. Klitgård Vensyselske Præstefamilier. Side 241 - 242 og 173
DEAT: RIN MH:IF3571