Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Erik V Glipping, Konge af Danmark

Konge 1259 - 1286.Blev konge som 10 årig, med moderen som formynder. Krig med Holsten 1261 tabes, og Kongen og hans mor tages til fange. Hun fri i 1262, Kongen først 1264. Stridigheder med kirken. Kirken erklærer interdikt over DK. dvs. fo
rbud mod kirkeligehandlinger af enhver art. Ringe betydning. Ophæves 1275. 1282 underskriver Kongen en håndfæstning. "Danmarks første Grundlov" : Forbud mod vilkårlig fængsling, der skal holdes "Danehof" (parlament) hvert år. Kongen undlader at inddrive S
ønderjyllands Len ved Valdemar Abelsøns død. Lolland-Falster, Blekinge og Hallnd lenene var inddraget efter at hertugerne var døde uden arvinger. De ydre problemer var nogenlunde i ro, men indadtil ønskede stormændene/adelen, at kongemagten undlod at blande sig i deres anliggender. Kongen myrdes i
Finderup Lade 22. nov. 1286. Iflg. den efterfølgende retssag var det en del af rigets stormænd der stod bag drabet. Hovedanklaget (in absentia) var Marsk Stig Andersøn Hvide (Marsk = øverste hærchef). Erik var så vidt man v
ed, den sidste danske konge, der blev myrdet. Efter dansk tradition blev han gravlagt i domkirken i det stift, hvor han var blevet dræbt. Viborg Domkirke.
Tilnavnet Klipping skyldes nok en "klipning" af den lille sølvmønt, klipping. Man klippede en bid af.


Agnes, Markgraffinn zu Brandenburg

Efter mordet på kong Erik V giftede hun sig med Grev Gerhard den Blinde af Holsten. Gerhard var en brorsøn til ABEL's Dronning, Mechtilde. De fik en søn Johan den Milde.

Regent fra 1286 for sin umyndige søn Erik 6. Menved; ægtede 1293 grev Gerhard 2. af Holsten.


Christoffer II Klipping, Konge af Danmark

Konge 1319-1326 og 1330 - 32.Var i landflygtighed p.gr.af stridigheder med broderen ERIK VI. Underskriver en hård håndfæstning. Udskriver store skatter, Låner penge mod pant i landet. Bliver afsat af de holstenske grever Gert og Johann (f
ætre). Den kun ca 15 årige Val
demar 5. ,Hertug af Søndejylland, indsættes som barnekonge med Grev Gert som formynder. Christoffer får et kort come back i 1330 - 32, men er helt uden indflydelse. Lever sin sidste tid på Falster af Grev Johanns nåde.
Efter kongens død i 1332 er Danmark uden konge indtil 1340


Otto, Hertug af Estland & Lolland

Otto (død efter 1346): dansk prins; næstældste søn af Christoffer 2. Blev, skønt han var arving til tronen efter den ældre broders og faderens død, aldrig kongehyldet; kaldte sig De danskes Junker, hertug af Estland og Lolland. Allierede sig for at genvinde det pantsatte Danmark med markgreve Ludwig af Brandenburg og forsøgte med tyske og lollandske tropper at erobre Jylland. Blev slået af grev Gerhard på Taphede 1334 og ført til Segeberg i Holsten som fange. Efter Gerhards død 1340 løskøbte broderen Valdemar Atterdag ham mod, at han fraskrev sig retten til Danmarks trone. 1346 solgte Valdemar Atterdag Estland til Tyske Orden; da Estland regnedes for en særarv i det danske kongehus, blev det ordnet således, at


Margrethe

Bliver som 16 årig gift med den 10 årige Ludwig af Brandenburg, søn af Kong Ludwig af Bayern


Christoffer II Klipping, Konge af Danmark

Konge 1319-1326 og 1330 - 32.Var i landflygtighed p.gr.af stridigheder med broderen ERIK VI. Underskriver en hård håndfæstning. Udskriver store skatter, Låner penge mod pant i landet. Bliver afsat af de holstenske grever Gert og Johann (f
ætre). Den kun ca 15 årige Val
demar 5. ,Hertug af Søndejylland, indsættes som barnekonge med Grev Gert som formynder. Christoffer får et kort come back i 1330 - 32, men er helt uden indflydelse. Lever sin sidste tid på Falster af Grev Johanns nåde.
Efter kongens død i 1332 er Danmark uden konge indtil 1340