Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Claus von Ahlefeldt af Seestermüh

Efter svogeren, Ulrik Christian Gyldenløves død, blev Ahlefeldt udnævnt til generalløjtnant. Udmærkede sig under stormen på Kbh i 1659


Margrethe Pape, Friherreinde af Løvendahl

Hun blev af Chr V i 1683 udnævnt til Friherreinde af Løvendahl


Ulrich Friderich lensgreve af Gyldenløve til Grevskabet Laurvig

Med Sofie Urne, stamfar til greveslægten Danneskiold-Løvendahl.
Med Antonia Augusta, stamfar til greveslægten Danneskiold-Laurvig.


Carl Gyldenløve lensbaron af Løvendal

Lensfriherrepatent (01-05-1682)


Ulrich Friderich lensgreve af Gyldenløve til Grevskabet Laurvig

Med Sofie Urne, stamfar til greveslægten Danneskiold-Løvendahl.
Med Antonia Augusta, stamfar til greveslægten Danneskiold-Laurvig.


Marie Grubbe

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Marie Grubbe (1643-1718). Hun er adelig og født på Tjele Gods i nærheden af Viborg. I 1660 bliver hun gift med Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704), uægte søn af Frederik 3., og hermed er hun tæt ved samfundets øverste niveau.
Fra 1664 er Ulrik Frederik statholder i Norge. Deres ægteskab går dårligt, og fra 1666 har Marie elskere, hvilket medfører, at Ulrik Frederik og Marie bliver skilt i 1670. Marie får ved skilsmissen sin medgift på 12.000 rigsdaler tilbage, og hun tager 1671-73 på rejse i forskellige lande i Europa sammen med sin søsters mand Stig Høgh; da hun kommer tilbage til sin far på Tjele gods, er alle pengene brugt. 1673-91 er hun gift med Palle Dyre, en nærtboende godsejer.
I 1689 indleder hun et forhold til kusken Søren Sørensen Møller, og da dette forhold opdages, bliver hun og Palle Dyre skilt i 1691. Efter skilsmissen rejser Marie og Søren væk, og de gifter sig. Man ved ikke noget om dem, før de i 1696 er på Møn, hvor Søren arbejder på en gård. Fra 1697 bor de i et lille hus på Møn, og Søren har arbejde i forbindelse med de søfolk, som kongen har placeret på Møn. Fra 1706 bor de i Borrehuset på Falster øst for Stubbekøbing, hvor de passer færgefarten tværs over Grønsund til Møn og samtidig driver et lille gæstgiveri i Borrehuset, hvor man måske også kan overnatte. Søren udlægges to gange som barnefar, mens de er gift. I 1711 kommer Søren til at skyde en mand, og for denne forbrydelse idømmes han 3 års tvangsarbejde på Bremerholm; han sendes til Kronborg for at udføre tvangsarbejde i forbindelse med gravearbejdet på slottets forsvarsværker, og han dør sandsynligvis her. Vi ved meget lidt om Maries sidste år, dog ved vi, at hun modtager fattighjælp 1714-16. Hendes grav kendes ikke, og Borrehuset eksisterer ikke mere.
Januar 2008 (Grethe Therkelsen, Amager og Lars Skovvang Larsen, Faxe): Såvel Marie Grubbe som Søren Sørensen Møller kommer sandsynligvis til Ugledige, Allerslev sogn, Bårse herrede, Præstø amt i løbet af 1716. Hun dør i vinteren 1717. Han gifter sig senere samme år med Margrethe Hansdatter, der er født i januar 1686 i Grumløse, Udby sogn; med hende får han 3 børn frem til 1723. Han dør selv i Ugledige i 1736. Dokumentaion/indicier for dette - alt fra Allerslev kirkebog: På septuagesimasøndag 1717 (eller i perioden frem til den 10. marts) begravedes "Söfren Söfrensens Hustrue i Ugledei. Mad: Grubbens". 4. søndag efter trinitatis 1717 trolovedes Søren Sørensen igen: "Samme dag blef Trolofvet Söfren Söfrensen och Magrete Hansdaatter, begge fra Ugledie". Viet senere samme år: "Fer: 2 Nat. sammenviet Söfren Söfrensen Möller og Margrete Hans D: af Ugledi". 1718 døbt "Dom: Palm: Döbt Söfren Söfrensen Möllers Sön i Ugledei ved nafn Hans. Maren Vefvers Daatter i Ugledi bar Ham. Testes. Peder Aage i Ugledie. Niels Steffesens Hustrui. Niels Pedersens Hustrue, Söfren Munchis Hustrue alle af Ugledei. Oluf Nielsens Kirsten ibd." 1720 døbt "Dom: 26 post Trinit. Döbt Söfren Möllers barn i Ugledie kaldet Else. Jörgen Olufsens Hustrue i Ugledie bar Hende. Testes Torchel Pedersen, Rasmus Lauritzen, Jep Shade i Ugledie, item Niels Povelsens Hustrue och Morten Shades Daatter ibd." 1723 - 23. søndag efter trinitatis: "Samme Dag Söfren Möllers Christopher af Ugledei, Jörgen Olsens hustrui i Ugledei bar Ham. Testes. Peder Höj i Ugledei. Hans Aages Hustrue ibd." 1736 begravet "Festo Epiphanias", "item Sören Sörensen i Ugledi og Hemming Pedersen i Ammedrup, begge i de fattiges jord". Derudover ses han 1, muligvis 2 gange som fadder i Allerslev sogn: I 1719 var "Söfren Möller i Ugledei" blandt fadderne til Peder Rasmussens og Kirsten Pedersdatters søn Rasmus i Ugledige. I 1721 var han muligvis fadder til konens søsterdatter Kirsten Pedersdatter i Ugledige. Da nævnt som Søfren Fisher / Søfren Fisker (han kan have ernæret sig som fisker; evt. på Ugledigesøerne). Der ses ingen andre med navnet Søren Sørensen i Allerslev sogn på den tid.
Maries dramatiske liv har interesseret mange. I Dan H. Andersens bog ”Marie Grubbe og hendes tid” (2006) kan man læse, hvad man ved om hendes liv. Ludvig Holberg taler med Marie i Borrehuset i 1711 i forbindelse med, at han forlod København under pesten, og han skriver senere om hende i sin Epistel 89 ”Mærkelige ægteskaber”. Steen Steensen Blicher lader hende optræde i ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog” (1824). H. C. Andersen skriver ”Hønse-Grethes historie” (1870). J. P. Jacobsens roman ”Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende århundrede” (1876) giver en dybtgående psykologisk analyse af hende. Ulla Ryum lader forskellige Marier optræde i skuespillet ”Marie Grubbe” (1985). Juliane Preisler har skrevet romanen Kysse Marie (1994) om hende.


Ulrich Friderich lensgreve af Gyldenløve til Grevskabet Laurvig

Med Sofie Urne, stamfar til greveslægten Danneskiold-Løvendahl.
Med Antonia Augusta, stamfar til greveslægten Danneskiold-Laurvig.


Ulrich Friderich lensgreve af Gyldenløve til Grevskabet Laurvig

Med Sofie Urne, stamfar til greveslægten Danneskiold-Løvendahl.
Med Antonia Augusta, stamfar til greveslægten Danneskiold-Laurvig.


Christian V, Konge af Danmark & Norge

Gudsfrygt og retfærdighed. Konge af Danmark-Norge 1670 - 1699.Hyldet som tronfølger i 1655, 9 år gl. Først som 18-årig fik han sæde i statsrådet, men blev ellers ikke betroet større indflydelse; kongen var jo nu enevældig. Hans egen søn,Fr (VI), fik heller ikke nogen større indflydelse mens Chr V levede. Kongen blev IKKE kronet, han var jo allerede konge i samme øjeblik faderen døde. I stedet blev han salvet. Det foregik i Frederiksborg Slotskirke, og denne gang var det kirken (biskoppen), der kom til kongen. Den gamle danske adel blev yderligere skubbet ud, og delvis erstattet med en ny såkaldt lensadel. Nogle af den gamle adel blev ligeledes "ophøjet" som lensgrever eller baroner. - Chr V havde ikke opgivet tanken om, at genvinde landet øst for Sundet. Skånske Krig1675 - 79 blev ført med stor voldsomhed og store tab. Kongen deltog som den sidste regerende monark personligt i slag, og nedlagde 3 svenskere i slaget ved Lund. Krigen sluttede uden positivt resultat for Danmark. Heller i Holsten får kongen held med at inddrage land. Pres fra tyske fyrster forhindrer det. Griffenfeldt arbejder for kongen (og sig selv) Til sidst advarer kongen ham skriftligt mod at ordne sager uden om kongen, mod at favorisere egne yndlinge og mod at modtagebestikkelse. Griffenfeldt falder 1676, dømmes til døden, men benådes på skafottet til livsvarigt fængsel. Forinden havde han dog haft en stor finger med i udarbejdelsen af såvel
"Danske Lov" 1683 og "Norske Lov", der begge blev givet af Chr. V.1671 Dannebrogsordenen indstiftes. Greve- og baronstanden oprettes i Danmark. 1673 Nu eksamen for at blive jordemoder. Griffenfeld rigskansler. Dansk slaveskib til Vestindien. 1675 Ole Rømer opdager lysets hastighed. 1677Niels Juel sejrer i Køge Bugt. 1681 Gadebelysning i Kbh. 1683 Ensartet mål og vægt i DK. Der opstilles milepæle. Danske Lov indføres, teoretisk lighed for loven for alle. 1688 Ny matrikel; jordværdi angives nu i tdr. hartk
orn.
Træhest og hundehul anvendes mere og mere som afstraffelse af bønder. 1692 Statsgælden oppe på 3,5 mill. rbdl. 1693 Hvaler er pattedyr. De sidste heksebrændinger i DK.


Sofie Hedvig af Danmark

Skulle egentlig have været gift med en katolsk fyrste, men hun ville ikke konvertere, så hun blev aldrig gift. Hun arvede Vemmetofte og Charlottenborg efter sin yngre, svagelige bror, Karl. Hun oprettede Vemmetofte Føkenkloster.


Christian V, Konge af Danmark & Norge

Gudsfrygt og retfærdighed. Konge af Danmark-Norge 1670 - 1699.Hyldet som tronfølger i 1655, 9 år gl. Først som 18-årig fik han sæde i statsrådet, men blev ellers ikke betroet større indflydelse; kongen var jo nu enevældig. Hans egen søn,Fr (VI), fik heller ikke nogen større indflydelse mens Chr V levede. Kongen blev IKKE kronet, han var jo allerede konge i samme øjeblik faderen døde. I stedet blev han salvet. Det foregik i Frederiksborg Slotskirke, og denne gang var det kirken (biskoppen), der kom til kongen. Den gamle danske adel blev yderligere skubbet ud, og delvis erstattet med en ny såkaldt lensadel. Nogle af den gamle adel blev ligeledes "ophøjet" som lensgrever eller baroner. - Chr V havde ikke opgivet tanken om, at genvinde landet øst for Sundet. Skånske Krig1675 - 79 blev ført med stor voldsomhed og store tab. Kongen deltog som den sidste regerende monark personligt i slag, og nedlagde 3 svenskere i slaget ved Lund. Krigen sluttede uden positivt resultat for Danmark. Heller i Holsten får kongen held med at inddrage land. Pres fra tyske fyrster forhindrer det. Griffenfeldt arbejder for kongen (og sig selv) Til sidst advarer kongen ham skriftligt mod at ordne sager uden om kongen, mod at favorisere egne yndlinge og mod at modtagebestikkelse. Griffenfeldt falder 1676, dømmes til døden, men benådes på skafottet til livsvarigt fængsel. Forinden havde han dog haft en stor finger med i udarbejdelsen af såvel
"Danske Lov" 1683 og "Norske Lov", der begge blev givet af Chr. V.1671 Dannebrogsordenen indstiftes. Greve- og baronstanden oprettes i Danmark. 1673 Nu eksamen for at blive jordemoder. Griffenfeld rigskansler. Dansk slaveskib til Vestindien. 1675 Ole Rømer opdager lysets hastighed. 1677Niels Juel sejrer i Køge Bugt. 1681 Gadebelysning i Kbh. 1683 Ensartet mål og vægt i DK. Der opstilles milepæle. Danske Lov indføres, teoretisk lighed for loven for alle. 1688 Ny matrikel; jordværdi angives nu i tdr. hartk
orn.
Træhest og hundehul anvendes mere og mere som afstraffelse af bønder. 1692 Statsgælden oppe på 3,5 mill. rbdl. 1693 Hvaler er pattedyr. De sidste heksebrændinger i DK.


Sophie Amalie lensgrevinde Moth til Grevskabet Samsøe og til Jomfruensegede, Rixdorff & Schöneweide

Lensgrevepatent.
Grevskabet Samsøe (31-12-1677 - 1. Besidder)

Hendes far var livlæge hos kongen. Amalie Moth blev i 1676 officielt anerkendt som Chr. V's maitresse. Hun var den første i Danmark med denne titel. Året efter blev hun udnævnt til grevinde af Samsø. 1679 anerkendte kongen deres fælles børn.


Christian Gyldenløve, Greve af Samsø

Førte 1701-02 de danske hjælpetropper i den tyske Kejser Laopolds tjeneste. Han udmærkede sig i både fransk ig tysk krigstjeneste. Døde af kopper 1703.
Stamfar til greverne Danneskiold-Samsøe.


Ulrik Christian Gyldenløve, Greve af Samsø

Udnævnt til admiral 1696. Chef for flådeeskadren i Køge Bugt 1710. Gyldenløve støttede Tordenskjold ved flere lejligheder.