Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe til Grevskabet Samsøe & Baroniet Lindenborg og til Assendrup, Gisselfeld & Høgholm

Grevskabet Samsøe (00-00-1xxx - 2. Besidder), Brattingsborg, Samsø


Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe til Grevskabet Samsøe & Baroniet Lindenborg og til Assendrup, Gisselfeld & Høgholm

Grevskabet Samsøe (00-00-1xxx - 2. Besidder), Brattingsborg, Samsø


Friedrich "Frederik" rigsgreve & lensgreve Ahlefeldt af Langeland til Grevskabet Langeland og til Rixingen & Mörseburg

Grevskabet Langeland (00-00-1686 - 2. Besidder), Tranekær, Tranekær


Christian VI, Konge af Danmark & Norge

Konge 1730 - 1746 For Gud og folket.

Kongen var grebet af den strenge pietistiske ånd og forbød offentlige forlystelser. Skammede han sig over Faderen Fr IV's "usædelige adfærd" ? Selvom hoffet var pietistisk levede man i luksus, som det sømmede sig en enevældig monark. Ingen større krige. 1731 Kbh's Brandforsikringsselskab. 1733 Stavnsbåndet indføres for karle mellem 18 og 36 år. Slaveoprør på Sct Jan. Kbh næsten genrejst efter branden i 1728. 1734 Det 2. guldhorn findes ved Gallehus, Tønder. 1735 Skuespil, julestuer, maskerader osv. forbydes på søn- og helligdage og aftenen før. 1736 Der indføres juridisk embedseksamen og eksamen i kirurgi. Alle SKAL konfirmeres. 1738 Skuespillereog markedsgøglere nægtes indrejse i Danmark-Norge. 1740 Kongeparret kan flytte ind på det nye Christiansborg Slot, opført hvor før Kbh's Slot lå. 1742 Stavnsbåndet udvides til at gælde karle mellem 9 og 40 år. 1743 Første jødiske synagoge i Kbh. 1745 Kvægpest hærgerlandet. 1748 Kvægpesten ebber ud, ca 300.000 stykker kvæg var døde. Selv efter udstået militærtjeneste måtte en bonde ikke "rejse eller fæste gård andetsteds end på det gods, hvorfra han var udskrevet".


Sofie Magdalene af Brandenburg-Kulmbalch

Gift 1721 med daværende Kronprins Chr. (VI). Dronningen oprettede Vallø Kloster i 1737. Dronningen var langt forud for sin tid m.h.t. landboreformer, idet hun fritog bønderne i Hørsholm for hoveri, indførte arvefæste og endelig i 1761 til


Charlotte Helene lensgrevinde von Schindel til Grevskabet Friederichsholm

Grevskabet Friedrichsholm (00-00-1716 - 1. Besidder), Næsbyholm


Conrad lensgreve Reventlow af Reventlow til Grevskabet Reventlow

Lensgrevepatent (03-07-1673)
Grevskabet Reventlow (03-10-1685 - 1. Besidder), Sandberg, Sundeved