Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Peter Mærsk Møller

Peter Mærsk Møller var født i Østerby tæt ved Havneby på Rømø på en slægtsgård gennem flere generationer, så slægten har også efterfølgende følt slægtsbåndene til Rømø. Han var søn af husmand og styrmand Hans Peder Pedersen Møller og hustru Kjersten (Kirsten) Pedersdatter Mærsk, og han blev 8. december 1864 gift i Dragør (Store Magleby Sogn) med Ane (Anna) Mærsk Møller (født Ane Hans Nielsen Jeppesen), født 1843, der var skibsrederdatter, og de fik i alt 12 børn (6 drenge og 6 piger).


Arnold Peter Møller

Skibsreder A.P. Møller, født den 2. oktober 1876 i Dragør, søn af kaptajn Peter Mærsk Møller og Ane (Anna) Mærsk Møller (født Hans Jeppesen), gift 1910 med Chastine Estelle Mc-Kinney, to døtre og to sønner. Familien flyttede i 1884 til Svendborg, og Arnold Peter Møller kom i byens private realskole. Efter skolen kom han i lære hos købmand I.N. Bonnesen i Sorø, og tre år senere, i 1895, startede han som volontør hos to af faderens forretningsforbindelser i Newcastle, England. I 1897 gik turen til den østpreussiske by Königsberg – i dag Kaliningrad – hvor A.P. Møller fik ansættelse i et eksportfirma, og i 1899 flyttede han til Sankt Petersborg, hvor han blev ansat i et mæglerfirma. I februar 1904 flyttede A.P. Møller hjem til Danmark for at tiltræde stillingen som leder af befragtning-safdelingen i C.K. Hansen, et af datidens større københavnske rederi- og mæglerfirmaer. Senere samme år stiftede han A/S Dampskibsselskabet Svendborg sammen med sin fader, kaptajn P.M. Møller.


Hans Peter Petersen Møller

Den unge Peter Andersen Petersen Møller (1790-1820) havde været gift med Anna Catharina Pedersdatter, der nu stod alene med parrets to små piger og en lille dreng. Efter tabet af ægtemanden levede den lille familie under trykkede økonomiske kår, og moderen sendte sønnen til Hamburg for at søge hyre som skibsdreng.
Drengen var Hans Peter Petersen Møller, der blev født 1. juli 1810 i Havneby og efter mange trængsler sejlede på langfart til Amerika. Han tog styrmandseksamen og giftede sig den 26. oktober 1835 med Kiersten Pedersdatter Mærsk (1809-1875). Hans Peter Petersen Møller førte skonnerten St. Thomas af København, og fik som slægten før ham sin andel af dramatiske tilskikkelser på søen. I november 1843 kæntrede og sank skonnerten syd for Sardinien, og kaptajn Møller drev omkring i en jolle i tre døgn uden mad eller vand. Til sidst blev de reddet af et andet skib, men fire andre besætningsmedlemmer døde.

Knapt 10 år senere gik det atter galt for Hans Peter Petersen Møller, da han i tæt snevejr strandede med et nyt skib ved Hornbæk. Skibet blev slået til vrag, og kaptajn H.P.P. Møller ønskede ikke at friste skæbne yderligere. Han lagde op og gik i land, hvor han dog i forvejen havde opholdt sig så tilstrækkeligt meget, at han sammen med sin hustru havde fået fem børn, heraf to drenge og tre piger.
Blandt parrets børn var Peter Mærsk Møller, der blev født 22. september 1836 på den gamle slægtsgård i Østerby på Rømø. Mellemnavnet Mærsk fik han fra moderen, hvis slægt af bønder nedstammede fra Vestslesvig. Ifølge oplysningerne er den første kendte bærer af Mærsk-navnet en Anders Nielsen Mersch, der levede i Ballum fra 1617 til 1698.