Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Citations


Christian August Selmer Hellesen

1#5919, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901030444, 20 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5919, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901030444, 20 Apr 2018.

3#5920, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045071454, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

4#5921, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392076946, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.


Thorvald Hellesen

1#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11052, 20 Apr 2018, GRAVMINNER.

2#5922, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11052, 20 Apr 2018.


Ida Selmer

1#5923, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20051110010836, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5923, https://media.digitalarkivet.no/kb20051110010836, 12 Apr 2018.

3#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11050, 20 Apr 2018, GRAVMINNER.

4#5922, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11050, 20 Apr 2018.

5#3850, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20051125010116, 15 Oct 2019, DIGITALARKIVET.

6#5920, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045071452, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

7#5921, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392076944, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

8#4254, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038109004356, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

9#3153, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01053257027247, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

10#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052055029268, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Thorvald Hellesen

1#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11050, 20 Apr 2018, GRAVMINNER.

2#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=4496&medialinkID=6503, 17 Nov 2020, STATSARKIVET UNITED STATES.

3#5922, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11050, 20 Apr 2018.

4#5920, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045071453, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

5#5921, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392076945, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.


Christian August Selmer Hellesen

1#5919, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901030444, 20 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5919, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901030444, 20 Apr 2018.

3#5920, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045071454, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

4#5921, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392076946, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.


Christian August Selmer Hellesen

1#5919, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901030444, 20 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5919, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901030444, 20 Apr 2018.

3#5920, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045071454, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

4#5921, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392076946, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.


Christian August Selmer

1#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.findagrave.com/memorial/14815031, 17 Feb 2019, GRAVMINNER.

2#5927, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011030752, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

3#5927, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011030752, 16. oktober 2016.

4#5922, https://www.findagrave.com/memorial/14815031, 17 Feb 2019.

5#5928, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060921020385, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

6#5922, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11027, 14 Feb 2019.

7#5922, https://www.findagrave.com/memorial/14815031, 17 Feb 2019.

8#5928, https://media.digitalarkivet.no/kb20060921020385, 16. oktober 2016.

9#5990, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070122330191, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

10#5929, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040634, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

11#4254, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038109004351, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

12#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055029262, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

13#5930, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_mottagare_av_Serafimerorden#Oscar_II_(1872%E2, 18 May 2020.

14#3153, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257027242, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Anna Sylvia Leganger

1#5982, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070306670327, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5982, https://media.digitalarkivet.no/kb20070306670327, 12 Apr 2018.

3#5981, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901040201, 14 Feb 2019, DIGITALARKIVET.

4#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1863&medialinkID=2358, 27 Nov 2019, STATSARKIVET UNITED STATES.

5#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1864&medialinkID=2359, 27 Nov 2019.

6#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11027, 14 Feb 2019, GRAVMINNER.

7#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1864&medialinkID=2359, 27 Nov 2019.

8#5990, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070122330191, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

9#4254, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038109004352, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

10#3153, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01053257027243, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

11#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052055029263, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

12#5983, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070513110425, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.


Nanna Selmer

1#5984, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20051109050453, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5984, https://media.digitalarkivet.no/kb20051109050453, 12 Apr 2018.

3#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1927&medialinkID=2422, 23 Jan 2020, STATSARKIVET UNITED STATES.

4#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11027, 14 Feb 2019, GRAVMINNER.

5#5921, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392076947, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

6#4254, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038109004354, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

7#3153, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01053257027244, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

8#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052055029265, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Anna Sylvia Selmer

1#5986, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20051006020124, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5986, https://media.digitalarkivet.no/kb20051006020124, 12 Apr 2018.

3#5984, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20051109050676, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

4#5984, https://media.digitalarkivet.no/kb20051109050676, 12 Apr 2018.


Christian August Selmer

1#5923, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20051110010819, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5923, https://media.digitalarkivet.no/kb20051110011017, 12 Apr 2018.

3#5923, https://media.digitalarkivet.no/kb20051110011017, 12 Apr 2018.


Johan Christian Pedersen Selmer

1#5931, http://www.arkivverket.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603910522, 16. oktober 2016.

2#5931, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603910522, 16. oktober 2016.

3#5927, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040134, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5932, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1040&medialinkID=1206, 19 May 2019.

5#5927, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040134, 16. oktober 2016.


Johanne Ditlevine Michea Vibe

1#5970, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061016020662, 10. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5970, https://media.digitalarkivet.no/kb20061016020662, 10. oktober 2016.

3#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1853&medialinkID=2348, 26 Nov 2019, STATSARKIVET UNITED STATES.

4#5932, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1042&medialinkID=1208, 19 May 2019.

5#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1853&medialinkID=2348, 26 Nov 2019.

6#5971, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038014004149, 10. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

7#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055026426, 20. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Christian August Selmer

1#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.findagrave.com/memorial/14815031, 17 Feb 2019, GRAVMINNER.

2#5927, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011030752, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

3#5927, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011030752, 16. oktober 2016.

4#5922, https://www.findagrave.com/memorial/14815031, 17 Feb 2019.

5#5928, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060921020385, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

6#5922, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/11027, 14 Feb 2019.

7#5922, https://www.findagrave.com/memorial/14815031, 17 Feb 2019.

8#5928, https://media.digitalarkivet.no/kb20060921020385, 16. oktober 2016.

9#5929, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040634, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

10#4254, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038109004351, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

11#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055029262, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

12#5930, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_mottagare_av_Serafimerorden#Oscar_II_(1872%E2, 18 May 2020.

13#3153, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257027242, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Peder Kleboe Selmer

1#5933, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061220610028, 10. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5933, https://media.digitalarkivet.no/kb20061220610028, 10. oktober 2016.

3#5931, http://www.arkivverket.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603910683, 10. oktober 2016.

4#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1818&medialinkID=2312, 18 Nov 2019, STATSARKIVET UNITED STATES.

5#5931, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603910683, 10. oktober 2016.


Anna Jakobæa Borchsenius

1Oppland fylke, Vågå, Ministerialbok nr. 1 (1739-1810), Kronologisk liste 1744, side 10., http://www.arkivverket.no, http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9247&idx_id=9247&uid=ny&idx_side=-31, 6 Aug 2015.
"Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603520252.jpg."

2Oppland fylke, Vågå, Ministerialbok nr. 1 (1739-1810), Kronologisk liste 1744, side 10., http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9247&idx_id=9247&uid=ny&idx_side=-31, 6 Aug 2015.
"Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603520252.jpg."

3Oppland fylke, Aurdal, Ministerialbok nr. 7 (1800-1808), Døde og begravede 1805, side 100., http://www.arkivverket.no, http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9364&idx_id=9364&idx_listetype=bg&idx_kjo, 6 Aug 2015.
"Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920109.jpg."

4Oppland fylke, Aurdal, Ministerialbok nr. 7 (1800-1808), Døde og begravede 1805, side 100., http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9364&idx_id=9364&idx_listetype=bg&idx_kjo, 6 Aug 2015.
"Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920109.jpg."

5#5964, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058264000306, 10. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

6#5965, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070314640642, 5 May 2019, DIGITALARKIVET.


Christiana Sophie Selmer

1#5931, http://www.arkivverket.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070603910516, 25 May 2019.

2#5931, https://www.digitalarkivet.no/kb20070603910516, 25 May 2019.

3#5931, https://www.digitalarkivet.no/kb20070603910658, 25 May 2019.