Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Citations


Sigismund Christian Selmer

1#5935, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1398&medialinkID=1714, 29 Sep 2019, STATSARKIVET HAMBURG.

2#5935, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1398&medialinkID=1714, 29 Sep 2019.

3#5942, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070918650261, 20. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5942, https://media.digitalarkivet.no/kb20070918650261, 20. oktober 2016.

5#5992, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070607310305, 20. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Johanne Cathrine Nyrop

1#5942, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070918650287, 20. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5942, https://media.digitalarkivet.no/kb20070918650287, 20. oktober 2016.

3#5992, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070607310305, 20. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5944, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058449001455, 13 Jul 2018, DIGITALARKIVET.


Christian von Falck

1#5950, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010023, 11. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5950, https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010023, 11. oktober 2016.

3#5951, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603620504, 11. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5951, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603620504, 11. oktober 2016.

5#5996, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603730208, 11. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Giertrud Christiana Selmer

1#5946, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061219670757, 11. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5946, https://media.digitalarkivet.no/kb20061219670757, 11. oktober 2016.

3#5948, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070512960343, 27 May 2019, DIGITALARKIVET.

4#5948, https://www.digitalarkivet.no/kb20070512960343, 27 May 2019.

5#5996, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603730208, 11. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

6#5949, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058234002786, 11. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Marie Elisabeth Selmer

1#5952, http://digitalarkivet.no/, https://digitalarkivet.no/view/279/pk00000001089789, 8 Dec 2017, DIGITALARKIVET.
"Eiker Prestearkiv, Korrespondanse og journaler for Sognepresten 1739-1754.

https://digitalarkivet.no/source/100015.".


Waldemar Fremming

1#5953, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603720317, 19 Nov 2016, DIGITALARKIVET.

2#5953, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603720317, 19 Nov 2016.

3#5954, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061107020458, 19 Nov 2016, DIGITALARKIVET.

4#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=875&medialinkID=1001, 23 Jan 2019, STATSARKIVET UNITED STATES.

5#5954, https://media.digitalarkivet.no/kb20061107020458, 19 Nov 2016.

6#5936, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061107010617, 19 Nov 2016, DIGITALARKIVET.


Marie Elisabeth Selmer

1#5936, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061107010617, 19 Nov 2016, DIGITALARKIVET.

2#5952, http://digitalarkivet.no/, https://digitalarkivet.no/view/279/pk00000001089789, 8 Dec 2017, DIGITALARKIVET.
"Eiker Prestearkiv, Korrespondanse og journaler for Sognepresten 1739-1754.

https://digitalarkivet.no/source/100015.".


Erich Gulbrandsen Trollum

1#5957, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20061215630633, 25 Jun 2018, DIGITALARKIVET.

2#5957, https://www.digitalarkivet.no/kb20061215630633, 25 Jun 2018.

3#5954, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020448, 25 Jun 2018, DIGITALARKIVET.

4#5954, https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020448, 25 Jun 2018.

5#5965, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640603, 18 Nov 2016, DIGITALARKIVET.

6#5965, https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640603, 18 Nov 2016.


Sara Catharina Selmer

1#5955, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061005020396, 4 Dec 2017, DIGITALARKIVET.

2#5955, https://media.digitalarkivet.no/kb20061005020396, 4 Dec 2017.

3#5965, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640603, 18 Nov 2016, DIGITALARKIVET.

4#5965, https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640603, 18 Nov 2016.

5#5956, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058232003644, 17 Nov 2016, DIGITALARKIVET.

6#5952, http://digitalarkivet.no/, https://digitalarkivet.no/view/279/pk00000001089790, 8 Dec 2017, DIGITALARKIVET.
"Eiker Prestearkiv, Korrespondanse og journaler for Sognepresten 1739-1754.

https://digitalarkivet.no/source/100015.".


Johan Jørgen Krohn

1#5967, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070509640347, 21 May 2019, DIGITALARKIVET.

2#5967, https://www.digitalarkivet.no/kb20070509640347, 21 May 2019.

3#5968, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070314620724, 21 May 2019, DIGITALARKIVET.

4#5968, https://www.digitalarkivet.no/kb20070314620724, 21 May 2019.

5#5999, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603920095, 10 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

6#5969, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070830650021, 21 May 2019, DIGITALARKIVET.


Anne Marie Selmer

1#5960, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20070603910435, 21 May 2019, DIGITALARKIVET.

2#5960, https://www.digitalarkivet.no/kb20070603910435, 21 May 2019.

3#5966, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20051111050822, 21 May 2019, DIGITALARKIVET.

4#5999, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603920095, 10 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

5#5964, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058264000307, 10. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Ole Peter Riis Høegh

1#5974, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603250241, 14. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5974, https://media.digitalarkivet.no/kb20070603250241, 14. oktober 2016.

3#5976, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070301680680, 14. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5976, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000644323, 14. oktober 2016.

5#5976, https://media.digitalarkivet.no/kb20070301680680, 14. oktober 2016.

6#5976, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000644323, 14. oktober 2016.

7#5927, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040197, 13. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

8#5977, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20061005030486, 4 Jan 2021, DIGITALARKIVET.


Johanne Jacobine Mathea Selmer

1#5972, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061010050058, 14. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5972, https://media.digitalarkivet.no/kb20061010050058, 14. oktober 2016.

3#5973, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20070228660120, 14. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5973, http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000919449, 14. oktober 2016.

5#5973, https://media.digitalarkivet.no/kb20070228660120, 14. oktober 2016.

6#5973, http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000919449, 14. oktober 2016.

7#5927, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040197, 13. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

8#5927, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040234, 14. oktober 2016.


Anders Christian Anderssen

1#5979, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061010030548, 15. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

2#5979, https://media.digitalarkivet.no/kb20061010030548, 15. oktober 2016.

3#5981, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20060901040142, 23. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

4#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/10071, 24 Jan 2019, GRAVMINNER.

5#5929, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011050030, 23. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

6#5978, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027028540, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

7#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055030511, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

8#5927, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011040239, 23. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Bolette Kristine Oline Selmer

1#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=85&medialinkID=113, 23. oktober 2016, STATSARKIVET UNITED STATES.

2#5922, Alle gravminner i Norge, https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/10071, 24 Jan 2019, GRAVMINNER.

3#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=85&medialinkID=113, 23. oktober 2016.

4#5929, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20061011050030, 23. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

5#5978, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027028541, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

6#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055030512, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

7#3153, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257049771, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Jørgen Leganger Selmer

1#5984, https://media.digitalarkivet.no/, https://media.digitalarkivet.no/kb20051109050424, 12 Apr 2018, DIGITALARKIVET.

2#5984, https://media.digitalarkivet.no/kb20051109050424, 12 Apr 2018.

3#5985, https://media.digitalarkivet.no/, https://www.digitalarkivet.no/kb20050217010382, 16 Aug 2020, DIGITALARKIVET.

4#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1929&medialinkID=2424, 24 Jan 2020, STATSARKIVET UNITED STATES.

5#5985, https://www.digitalarkivet.no/kb20050217010382, 16 Aug 2020.

6#4254, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038109004353, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.

7#5926, http://digitalarkivet.arkivverket.no/, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052055029264, 16. oktober 2016, DIGITALARKIVET.


Anna Christine Seeberg

1#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1112&medialinkID=1289, 18 Jul 2019, STATSARKIVET UNITED STATES.

2#5934, http://selmer-norway.no/showmedia.php?mediaID=1112&medialinkID=1289, 18 Jul 2019.