Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Citations


Gunhild Gormsdatter

1ifølge overlevering myrdet på Harald Blåtands foranledning.