Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Otto Nathan Levin

Søn af inspektør ved Mosaisk Troessamfunds nordre Kirkegaard, Jacob Nathan Levin og Sara Augusta f. Levin. Efter studentereksamen og filosofikum ansat i Landmandsbanken (Danske Bank) og 1901-02 associé i Poul Schouboes boghandel på Østerbro (Bogladen ved Søerne). Derefter Martinus Truelsen (bogtrykker og forlagsboghandler etabl. 1883 + forfatter af fagbøger om typografi og trykteknik) og J. Jørgensen & Co (bogtrykker) 1906-16. Etablerede sig derefter på Åboulevarden i kompagniskab med først Wedell Andersen, siden Ejnar Munksgaard. – Medlem af Studentersangforeningens Repræsentantskab. – Gift 3.11.1905 med Charlotte Marie Josepha Mackeprang (f. 25.4.1873 i Nykøbing F) datter af manufakturhandler Hans Josva Isak Mackeprang og Agnes Victoria Lemvigh-Müller. (Dolleris IV).