Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Margaretha Dorothea Schmidt

Også set født i 1790.


Johann Westphal

Beskæftigelse: "Der Vogt".

Der er født en Johann WESTPFAHL Walmstorf, Hohenkirchen den 22. juni 1767. Han havde ophold i Moltenow i 1819 og 1831 og var vogter. Han var gift med en Hedwig, født i Rehna, Mecklenburg den 20 juni 1777. De havde følgende børn:

1) Joachim WESTPFAHL født 20. maj 1806
2) Maria Dorothea Friederica WESTPFAHL født 23. oktober 1810
3) Dorothea WESTPFAHL født 20. marts 1814 i Moltenow.

Er der en forbindelse ?


Jacob Jacobsen

Der Hufner / Gårdmand.

Kliplev kirkebog ved død: "Jacob Jacobsen, Abnahmefrau !!! auf Seegaardfeld, ehel. Sohn des Hufners und Schmidts eweil. Jacob Jacobsen, und der eweil. Metta Maria geb. Tygesen in Quars. Zum ersten Mal verheirathet in Klipleff mit Anna
Lorenzen, und hinterlässt aus dieser Ehe 3 Söhne, nämlich: Jacob, Lorenz und Peter Jacobsen. Zum 2ten Mal verheiratet mit Metta, geb. Toft, und hinterläst neben dieser seiner Wittwe eine Tochter: Metta Maria Jacobsen. Alt über 70 Jahre."


Anna Lorenzen

Kliplev kirkebog ved død: "Anna Jacobsen, geb. Lorenzen, Ehefrau des Parcelisten Jacob Jacobsen auf Søgaardfeld, eine Tochter der eweil. Eheleute Lorenz Andersen und Anna Lorenzen geb. Peteren in Tombüll, 63 Jahre alt, hinterlässt neben den genannten Wittwen Jacob Jacobsen drei Söhne: Jacob, Lorenz und Peter Jacobsen."


Per Rasmussen

Faddere var Nicolai Persen fra Feldstedskov, Christopt Trogil hos Bentzen i Hostrup Skov og Margreth Dorthe Hennings i Hostrup Skov.

Født Peter eller Per Rasmussen kaldet Peter Clausen Rasmussen.

Blev nævnt som Tønder- Hus kådner.

Vulgo-kaldet Clausen.

Ensted kirkebog ved død: "Peter Rasmussen (vulgo Clausen) og T. H. Kaadner i Størtum, Ægtesøn af fordum Rasmus Clausen og Maren Pers i Hostrup Skov, gift d. 2 Decbr. 1809 med Syndet Nissen Tofft i Størtum hand med hvilken har efterladt 3 Børn Maria, Mette Dorthe, og Cecilie Cathrine Clausen - Alder 46 Aar 6 M. 10 Dage."


Syndeth Nissen Tofft

Faddere var Kiestin - Erik skibsbygmester's hustru fra Aabenraa - ,Kiestin Nisses i Styrtom og Antoni Jürgensen fra Wollerup.

Ensted kirkebog ved død: "Syndet Asmussen - vulgo Sindet Clausen - en Ægtedatter af fordum T. J. Kodnerfolk Nis NIssen Toft og Clara Marie fd. Christians i Størtum var født d. 4de Mai 1782. I Aaret 1809 den 2den Decbr. traadte hun i
Ægteskab med den under 7de Juni 1823 afdøde Peter Asmussen - vulgo Clausen - T. J. Kodner i Størtum. Med ham har hun avlet 3 Døttre, som alle lever neml. 1. Marie gift med Peter Erichsen i Hostrup, 1 Barn. 2. Met Dorothea gift med Peter Jacobsen i Størtum uden børn, hos hvilken Moderen havde sit Ophold, og 3. Cicillie Cathrine Calusen ugift. - Hun bragte sig selv af Dage, idet hun paa hendes Sygeleie hængte sig selv i Sengebaandet. Hendes Alder blev 57 Aar og 8 Md. mindre 9 Dage."


Christina Sophia Maria Köhn

Dødsdato eller begravelsesdato må være forkert.

Staves også Koehn nogle steder.


Jacob Jacobsen

Er anført som fader ved sønnens bryllup den 14. oktober 1797 i Kliplev.

Det oplyses at han kommer fra Quars (Kværs på dansk).

Folketælling 1803
--------------
Kildestednavn: Dorfes Quars
Husstands/familienr.: 43
Kildenavn: Niels Jacobsen
Køn: M
Alder: 45
Civilstand: Gift
Nr. ægteskab: 1
Kildeerhverv: Hufner
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: Hausvater

Kildenavn: Catharina Maria Cortzen
Køn: K
Alder: 28
Civilstand: Gift
Nr. ægteskab: 1
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: dessen frau

Kildenavn: Anna Dorothea Jacobsen
Køn: K
Alder: 5
Civilstand: Ugift
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: Ihre Tochter

Kildenavn: Hans Jessen
Køn: M
Alder: 18
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: Dienstboten

KIPnr: C1535
Kildenavn: Thrinnick Cortzen
Køn: K
Alder: 25
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: Dienstboten

Kildenavn: Jacob Jacobsen
Køn: M
Alder: 66
Civilstand: Gift
Nr. ægteskab: 1
Kildeerhverv: Geniesten Abnahme
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: Abnahmemann

Kildenavn: Metta Maria Tÿchsen
Køn: K
Alder: 56
Civilstand: Gift
Nr. ægteskab: 1
Kildeerhverv: Geniesten Abnahme
Kommentar: zum adlichen Gute Laygaard gehörig
Stilling i husstanden: dessen frau


Metta Marie Tygesen

Er anført som moder ved sønnens bryllup den 14. oktober 1797 i Kliplev.

Det oplyses at han kommer fra Quars (Kværs på dansk).


Lorenz Andersen

Er anført som fader ved datterens bryllup den 14. oktober 1797 i Kliplev.

Det oplyses at han kommer fra Tombøl.


Anna Petersen

Er anført som moder ved datterens bryllup den 14. oktober 1797 i Kliplev.

Det oplyses at hun kommer fra Tombøl.


Rasmus Clausen

Stilling i 1776 Felsbæk-gård kådner i Hostrupskov, Ensted sogn.

(Konfirmeret: Die Festo annunt(iatio): M(ariae) = Marie bebudelse = 25. marts)"Rasmus, Claus Christensens S(øn) i H(ostrup) Sk(ov)".

Ensted kirkebog: Rasmus Clausen, en Kodner paa Felsbek-Gaards Grund i Hostrup, afg. Claus Christensens og Ann Rasmusses Søn i Begy.....?: 56 Aar 4 M. 11 Dage, efterlader foruden Enken Maren Peders 1. een Daatter Ann, som han avlede med sin første Hustru Dorthe Jürgens ...? d. 7 apr. 1768, gift med Laust Erichsen i Strandrøe (?) i ...? Sogn. 2. 4 Døttre og een Søn, Mett-Dorthe, Cathrin, Boeld, Ann Botille og Peder."


Nis Nissen Tofft

Fadder var Hans Christensen i Stubbek.

Også kendt som Nis Nissen Toft.

Stilling i 1779: Matros på Kongens Flåde - senere Tønder-Hus kådner og daglejer i Styrtom, Ensted sogn.

Ved død i Ensted kirkebog: Nis Nissen Toft, en Ægtesøn af fordum Nis Nicolaisen og Synnet Nissen i Styrtum fd. d. 24de Marz 1745. Han traadte i Ægteskab 176 d. 29 Nbr. med Clara Maria Christens, hvilket ere velsignet med 6 Børn, 2 ere
døde, men 4 lever endnu 1. Synnet gift med afdøde Kodner Peder Clausen i Styrtum 3 Børn: Maria Dothea, Cecilia.
2. Chresten gift med Trinik Otzen i Styrtum, 1 Barn Nis Christian. Hos denne Søn døde Faderen som Aftægtsmand.
3. Mett, ugift . 4. Nis gift med Kjesten - Apenrade 2. Børn Maren og Rasmus. Den afdødes Alder: 85 Aar og 11 Dage."


Clara Maria Christensdatter

Faddere var Clara Rohlfs, Aabenraa, Lorentz Jacobsen (murermester) og Wilhelminne Philippes, Aabenraa.

Ensted kirkebog ved død: "Clara Maria Chrestens, en Ægtdatter af fordum Christen Jørgensen og Mette Jørgensn i Hostrup-Skov født d. 6 Febr. 1754. Hun traadte i Ægteskab 1776 d. 29 Nobr. med Nis NIssen Toft i Størtum, som døde d. 3 April
1830. I dette Ægteskab , som varede omtrent 54 Aar ere avlede 6 Børn, hvoraf to ere døde, men 4 lever endnu neml: 1. Sindet gift med afdøde Kodner Peter Clausen i Størtum 3 Børn: Maren, Mett Dorthe, og Cicilia Cathrin. 2. Christen
gift med Trinnick Otzen i Størtum 1 Barn Nis Christian. Hos denne Søn døde moderen som Aftægtskone. 3: Mett gif med Jacob Schmidt paa Søegaards Mark, et Barn. 4. Nis gift med Kjestina Hansen i Apenrade 2 Børn Maren og Marie.

Alder 78 Aar - 3 Uger.


Syndeth Tofft

Ved dåb: Ensted kirkebog: "Syndeth Tofft, den p. t. til Skibs farende matros Nis Tofftes og Clara-Marie Christens Daatter i Stürtum. F. 1. Clara Jeppes fra Apenrade 2. Ellen Xstens i Stürtum 3. Christen Nissen ibid."


Mett Tofft

Ensted Kirkebog: "Mett Tofft, en Tønder-Huus Kodners og p. t. paa Kongens Flode farende Matros Nis Tofft og Clara-Marie Christens Datter i Stürtum eller Stübbeck-Strand. Faddere: 1. Kiesten Pers Daatter i Stübbeck, 2. Mett-Kiesten Christens i Stürtum, 3. Nis Christiansen i Stübbeck.

Død af børnekopper.