Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Hans Henrik Bohr

Hans Henrik Bohr (7. april 1918 i København - 12. juli 2010 i Søborg) var en dansk overlæge, professor, dr. med., søn af Niels Bohr og bror til Aage, Erik og Ernest Bohr.

Han var søn af fysiker og professor Niels Bohr og hustru Margrethe født Nørlund, blev student fra Sortedam Gymnasium 1936. 1943 måtte familien Bohr flygte til Sverige, hvor Hans Bohr tog medicinsk eksamen 1944. Han gik ind i Den Danske Brigade som underlæge og vendte hjem ved befrielsen 1945. Bohr vandt Københavns Universitets guldmedalje for prisopgave i klinisk medicin 1947 og blev dr. med. 1954. Hans disputats, Bestemmelse af blodvolumenet med radioaktivt fosfat, handlede om bestemmelse af organismens blodmængde ved hjælp af et radioaktivt mærket fosfat.

Bohr blev specialist i kirurgi 1956 og i ortopædi 1958. Han ledede et laboratorium for knogleforskning på Ortopædisk Hospital i København 1960-68, havde speciallægepraksis i kirurgi og ortopædi 1961-68 og overlæge ved ortopædisk-kirurgisk afdeling på Kysthospitalet på Refsnæs 1968, hvilket han var til 1984. Samtidig var han professor og leder af Rigshospitalets laboratorium for knogleforskning, hvor han arbejdede med eksperimentelle studier inden for sit område. Blandt andet var kalkstofskiftet og dets sammenhæng med knoglernes tilstand genstand for Bohrs undersøgelser. Bohr var konsulent i knogletuberkulose ved Københavns Amts lungemedicinske afdeling. Han blev senere læge ved Socialforskningsinstituttet og knyttet til Invalideforsikringsretten.

Bohr skrev ud over sin disputats forskellige andre arbejder og afhandlinger om blodvolumen, studier over knoglernes vækst ved hjælp af tetracyclinmærkning, dyreeksperimentelle undersøgelser m.m.

Hans Bohr blev gift 25. september 1945 med Ann Skov (1. juni 1921 - 1994), datter af gesandt Peter Skov og hustru Karen født Eyber.

Han er begravet på Tibirke Kirkegård.

Wikipidia


Erik Bohr

Erik Bohr (født 23. juni 1920 i København, død 1. april 1990) var en dansk civilingeniør og industriråd, bror til Hans, Aage og Ernest Bohr.

Han var søn af fysikeren, professor Niels Bohr og hustru Margrethe født Nørlund, blev student fra Sortedam Gymnasium 1938, cand. polyt. 1943 og blev videnskabelig medarbejder hos faderen ved Københavns Universitets Institut for teoretisk Fysik samme år. Dette år måtte familien flygte til Sverige, hvor Erik Bohr blev ansat ved Kungliga Vetenskapsakademiens forskningsinstitut for fysik, Stockholm. Hjemvendt blev han ingeniør ved Løvens kemiske Fabrik 1945, i ingeniørfirmaet Haldor Topsøe 1951, var direktør i A/S Kryolitselskabet Øresund 1956-71 og blev industriråd ved den danske ambassade i London 1972.

Bohr var medlem af bestyrelsen for Eurochemic, Bruxelles 1959-71, for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe 1959-60, for Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab til 1973, A/S Dagbladet Politiken til 1973, Dansk Salt I/S 1964-71 samt Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk til 1972; medlem af minelovskommissionen for Grønland 1960; formand for komitéen til uddeling af Lunningprisen 1961. Han blev medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber 1962.

Bohr skrev artikler om videnskabelige og tekniske emner inden for radioaktivitet og atomenergi.

Bohr blev gift 1. gang 16. juni 1942 med Ulla Meyer (13. september 1921 i København - 1959), datter af højesteretssagfører Karsten Meyer og hustru Hetty f. Hughes. Han ægtede 2. gang 26. august 1960 Ellen Ostenfeld (født 17. juni 1938 i København), datter af prokurist Hans Birger Ostenfeld og Anna Christel Margrethe født Ipsen.

Wikipidia


Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr (født 19. juni 1922 i København, død 8. september 2009 var en dansk fysiker; søn af Niels Bohr. Professor ved Københavns Universitet 1956-92; bestyrer af Niels Bohr Institutet 1963-70; direktør for NORDITA 1975-81.

Han har især arbejdet med tilstande i atomkernerne, hvor energien er fordelt på mange nukleoner (kollektive tilstande). Talrige hædersbevisninger, blandt andre H.C. Ørsted Medaljen i 1970, Nobelprisen i fysik i 1975 og Ole Rømer-medaljen i 1976. Nobelprisen i fysik blev delt med James Rainwater og Ben Roy Mottelson.[6] Ole Rømer-medaljen blev også delt med Mottelson. De to forskeres hovedværk er Nuclear Structure 1-2 (1969 og 1975).

Ophold på Princeton University sidst i 1940'erne.

Aage Bohrs søn Vilhelm A. Bohr er læge og forsker i aldring ved USA's Nationale Sundhedsinstitut (National Institute of Health).

Wikipedia