Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Claus Pedersen Plum

Plum er en talrig dansk præste- og handelsslægt, som nedstammer fra borger i Ribe, kanon- og klokkestøber Frands Madsen (1500-1570).

Hans sønner var læge, digter og professor Hans Frandsen (1532-1584), handelsmand i København Troels Frandsen (død 1588) og Peder Frandsen (ca. 1548-1608), som var byfoged i og købmand i København. Peder Frandsen giftede sig med den velhavende enke Catrine Syben. Hun var enke efter den rige hofskrædder Claus Plum, som den førstefødte søn i hustruens nye ægteskab blev opkaldt efter. Sønnen, som bar navnet Claus Pedersen Plum (1585-1649), blev professor i jura ved Københavns Universitet og senere rektor sammesteds.

Wikipedia