Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen til Grevskabet Gyldensteen

Lensgrevenavneforandringspatent (21-03-1828)
Grevskabet Gyldensteen (00-00-1827 - 5. Besidder), Enggaard, Nørre Sandager


Johan "Hans" Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen til Grevskabet Gyldensteen og til Christianslund

Lensgrevenavneforandringspatent (06-08-1873), Grevskabet Gyldensteen (1837 - 6. Besidder)
Grevskabet Gyldensteen (00-00-1837 - 6. Besidder), Enggaard, Nørre Sandager


Frederik Emil Herman greve Bernstorff-Mylius til Kattrup

Grevenavneforandringspatent (18-04-1876)


Ulrich Johan August greve Bernstorff-Mylius til Det Mylius-Raschenbergske Fideikommis og til Kattrup

Grevenavneforandringspatent (18-04-1876)