Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Preben Charles lensgreve Bille-Brahe-Selby til Grevskabet Brahesminde & Det friherrelige Selbyske Forlods

Lensgrevenavneforandringspatent (23-06-1873)
Grevskabet Brahesminde (00-00-1875 - 3. Besidder), Hvedholm, Horne
Baroniet Selby (00-00-1xxx - x. Besidder)


Carl Frederik lensgreve Rantzau af Rantzau til Grevskabet Rantzau og til Brahesholm, Frederikslund & Søholm

Grevskabet Rantzau (00-00-1906 - 9. Besidder), Rosenvold, Stouby


Henrik lensgreve Bille-Brahe til Grevskabet Brahesminde og til Egeskov & Svanholm

Grevskabet Brahesminde (00-00-1857 - 2. Besidder), Hvedholm, Horne