Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Kurt Ludvig Hermann Schede

Han blev skudt ned over Stalingrad i 1943.


Mogens Peter Møller

A.P. Møller gjorde Mogens P. Møller til leder af rederiets sekretariat. I 1949 købte han godset Kattrup Hovedgård ved Jyderup til datteren, og i 1972 blev den store ejendom med landbrug og skov overdraget til sønnen Peter Arnold Møller.


Peter Andersen Petersen Møller

Inden sin død havde Hans Peter Petersen og Maren dog fået sønnen Peter Hansen Petersen Møller. Denne fulgte i slægtens fodspor og blev kaptajn. En rejse som styrmand for sin søn, kaptajn Peter Andersen Petersen Møller, endte dog skæbnesvangert for far og søn. Under en voldsom storm totalforliste skibet ud for Spaniens nordkyst den 12. februar 1820. Alle ombordværende omkom, herunder Peter Hansen Petersen Møller og sønnen Peter Andersen Petersen Møller.


Anna Catharina Pedersdatter

Den unge Peter Andersen Petersen Møller (1790-1820) havde været gift med Anna Catharina Pedersdatter, der nu stod alene med parrets to små piger og en lille dreng. Efter tabet af ægtemanden levede den lille familie under trykkede økonomiske kår, og moderen sendte sønnen til Hamburg for at søge hyre som skibsdreng.


Maren

Maren giftede sig med kommandør Hans Peter Petersen – kaldet Hans Pieters – der fra 1752 førte hvalfangerbåden De Jungfrouw Sara & Cæcilia af Hamborg. Hans Peter Petersen døde ombord på skibet den 19. september 1777 under en hvalfangstekspedition til Polaregnene. Knap 14 dage senere blev skibet skruet ned af Grønlandsisen og ved forliset blev Hans Peter Petersen i sin kiste sat ud på en isflage og således overgivet havet.
Inden sin død havde Hans Peter Petersen og Maren dog fået sønnen Peter Hansen Petersen Møller. Denne fulgte i slægtens fodspor og blev kaptajn.