Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johan Christian Frederik Schønheyder van Deurs

Adopteret af Hofjægermester Herman Eduard van Deurs til Bødstrup, efter hvem han ved kgl. Bevilling af 21. Decbr. 1843 antog Navnet van Deurs, 1849 Student, 9. Juni 1856 Cand. jur., Assistent i Indenrigsministeriet, 13. Decbr. 1865 Landstingssekretær.