Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Hans Henrik lensbaron Rosenkrantz af Villestrup til Stamhuset Rosenholm

Stamhuset Rosenholm (00-00-1xxx - x. Besidder)


Anna Dorothea rigsgrevinde Fædder til Stamhuset Constantinsborg

Stamhuset Constantinsborg (00-00-1xxx - x. Besidder)


Josias lensgreve Raben-Levetzau til Grevskabet Christiansholm & Stamhuset Restrup og til Bremersvold & Lekkende

Lensgrevepatent (24-05-1881)
Grevskabet Christiansholm (1879 - 6. Besidder), Aalholm, Nysted


Jørgen Adam Bendt lensbaron Rosenkrantz af Villestrup til Det Moltkeske Fideikommis

Det Moltkeske Fideikommis (00-00-1xxx - x. Besidder)


Charles Bendt Mogens Tido lensgreve Wedell til Grevskabet Frijsenborg & Grevskabet Wedellsborg

Grevskabet Wedellsborg (00-00-19xx - 11. Besidder), Frijsenborg, Hammel