Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Friderich Gottlieb Sporon

Frederik Gottlieb Sporon (1. maj 1749 i Køge - 31. januar 1811 i København) var en dansk højesteretsassessor, bror til Benjamin Georg Sporon og far til Poul Egede Sporon.

Han blev 1764 student fra sin fødebys lærde skole og tog 1767 teologisk embedseksamen. Derefter kastede han sig over juridiske studier, som han bl.a. dyrkede under et 2-årigt ophold i Göttingen 1772-74, og blev 1776 juridisk kandidat fra Københavns Universitet. 1778 udnævntes han til assessor i Hof- og Stadsretten og 1782 til assessor i Højesteret, fra hvilket embede han 1810 entledigedes. 1802 havde han fået titel af etatsråd. Sporon, der var en i flere retninger litterært interesseret mand, døde i København 31. januar 1811.

Han blev 3. maj 1784 gift med Karen Egede (i København 1. december 1754 - sammesteds 25. januar 1799), en datter af biskop Poul Egede og Marie Kirstine f. Thestrup