Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Axel Brahe til Corselitz, Elvedgaard, Eskebjerg & Orebygaard

DAA 1888 s. 109:
<br />
Ejede Elved,Drebygaard,Eskebjerg. Gik i Aalborg skole. 1574 Hofsinde, 1579 - 96 lensmand p å R ugaard.1582-85 på Gudum kloster, 1585-95 på Odensegaard, 1595-1601på Helsingborg .1596 Ri gsrå d.1602-17 lensmand på Dalumkloster.

Axel Ottesen Brahe til Elvedgård (28. maj 1550 på Knudstrup i Skåne - 14. august 1616) var en dansk rigsråd.

Han var søn af Otte Brahe og Beate Clausdatter Bille samt bror til Tycho Brahe.

Efter i sin ungdom at have gjort tjeneste i udlandet fik han betydelige forleninger og blev i 1596 rigsråd ved en stor udnævnelse af yngre rigsråder ved Christian 4.’s regerings-tiltrædelse.

I 1597 sendtes han til Hveen som følge af bønders klager over Tycho Brahe.

Under Kalmarkrigen havde han en betydelig stilling som krigskommissær og deltog i fredsunderhandlinger i Knærød 1613.

Hentet fra Wikipedia.org