Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Jean comte Bretton

Bretton er navnet på både en fransk og en dansk adelsslægt (egentlig Uytendale de Bretton), som nedstammer fra den franske slægts spindeside. Begge slægter er højadelige.

Da kong Ludvig XIV den 18. oktober 1685 tilbagekaldte det af Henrik IV under 1595 udstedte Edict de Nantes, hvorved huguenotterne og katolikkerne havde erholdt lige rettigheder, emigrerede over 50.000 familier og blandt disse familien de Bretton. Jean comte de Bretton var admiral i fransk tjeneste og eskadrekommandør. I anledning af hans emigration blev hans store besiddelser i Normandiet og Flandern konfiskerede.

Jean de Bretton havde kun een datter, der blev gift med Lucas de Uytendale, ligeledes en fransk emigreret officer. Jean de Bretton og Lucas de Uytendale opholdt sig efter emigrationen i længere tid på St. Croix. Senere begav Lucas de Uytendale sig tilbage til fransk Flandern. Hans søn af ægteskabet med Jean de Brettons datter, Lucas de Uytendale (1720-1786), forlod atter Frankrig og bosatte sig på St. Croix, hvor han ægtede madame Marie Boudewyn de Chatain (død 1749) af en fransk emigreret familie; hun døde kort efter uden afkom. Lucas de Uytendale giftede sig nu anden gang 1750 med Margretha Gjertrud Elisabeth født Moth (1734-1784), en datter af generalløjtnant Frederik von Moth, generalguvernør over Dansk Vestindien. En anden søn af Lucas de Uytendale var Johan Balthazar de Uytendale (død 1779).


Lucas Uütendale baron de Bretton

Friherrepatent (30-12-1763)