Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Jens

PARISH RECORD


Maren Christensdatter

PARISH RECORD


Søren Jensen Bæk

PARISH RECORD.
HAN VAR ENKEMAND DA HAN AEGTEDE ANE J. BERTELSD.


Ane Johanne Bertelsdatter

PARISH RECORD


Bertel Pedersen

PARISH RECORD


Karen Christensdatter

PARISH RECORD


Anders Bertelsen

PARISH RECORD


Erik Christensen Weld

PARISH RECORD


Else Christensdatter

PARISH RECORD


Christen Eriksen

PARISH RECORD


Erik Christensen Weld

PARISH RECORD


Else Pedersdatter

PARISH RECORD


Jens Peder Sørensen

Fadder ved dåben var:
Søren Pedersen, Christian Ibsen, Anders Hoy, Else Jensdatter, Maren Nielsdatter
Folketællingen 1834:
Nr. Saltum Jens Sørensen "Krogsgaard" 53 år, Maren Jørgensdatter 49 år,
Maren 20 år, Søren 18 år, Jørgen 16 år, Karen 13 år, Gertrud Marie 11 år.

Krogsgaarde (Krogsgaard og Bonkegaard) (matr. nr. 17, S. Saltum) lå før udskiftningen nordvest for Sønder Saltum by og udgjorde oprindelig én gård. (Kilde: Carl Klitgaard: Hvetbo Herred 2 s. 180).

12/08/1781 Jens Sørensen ( Krogsgaard ) søn af Søren Hansen og Maren Jensdatter i Saltum fadd. Søren Pedersen, Chr. Ibsen, Anders Høy, Else Jensdatter i Stavad Maren Nielsdatter ibi.

Peder Sørensen er bror til Jens Sørensen i Krogsgaard og til Villads Sørensen der har en søn Christian Villadsen stenen i Saltum.

FOLKETÆLLING Saltum Hvetbo Hjørring 1834 O. 4 nr.19 - Nr. Saltum, en gård : Jens Sørensen Krogsgaard 53 aar - Maren Jørgensdatter 49 aar - børn - Maren 20 -Søren 18 - Jørgen 16 - Karen 13 - Gertrud Marie 11 aar. Og en datter Ane f. 1812.
Og Ane 22 F. 1912 var nok ikke hjemme.

05/03/1864 dør Jens Sørensen enkemand og aftægtsmand i Krogsgaard på Saltum mark, søn af gmd. Søren Hansen og Maren Jensdatter i Bonkegaard f. dersteds 83 aar gl.

BIRT: RIN MH:IF170
BIRT: CAUS Saltum Hvetbo Hjørring 1768 - 1810 O. 135 12 aug.
DEAT: RIN MH:IF171


Maren Jørgensdatter

27/11/1785 født / eller døbt Maren Jørgensdatter som nr 18 af 19 børn, datter af Jørgen Madsen og hustru Karen Christensdatter fadd. faderen, Jens Jørgensens hustru i Torpet, Mette Jacobsdatter, Søren Pedersen, Morten Gaarden, Peder Gaarden alle af Sdr. Saltum.

De seks Madsener af A. Skjødsholm side 56.

08/02/ 1853 dør Maren Jørgensdatter aftægtsmand Jens Sørensens hustru på Saltum mark.


Ane Jensdatter

Fadderne ved daaben var:
Christen Mollers hustru i Saltumgaard, Johanne Pedersdatter, Jens Olesen
Madse Jorgensen, Niels Christensen alle af Bonkene.


Karen Jensdatter

BIRT: RIN MH:IF797
DEAT: RIN MH:IF2335


Gjertrud Marie Jensdatter

DEAT: RIN MH:IF1085


Johanne Christensdatter

Uægte barn af Christen Sørensen, der var tjenestekarl hos Christen Nielsen i Truslev. Moderen, Johanne Madsdatter var meget fattig, var enlig og boede i en jordhule i Vendsyssel, hvor hun havde fire børn med fire forskellige mænd.


Christen Sørensen

Fik navnebevis paa efternavnet "Krogsgaard" den 6. juni 1905 af Hvetbo Herredskontor (Hvetbo Herred Navneprotokol 1903-1919 (B30-7086) ansøgning nr. 8).

Med navneloven af 22. april 1904 blev det muligt at få navneforandring. Det kostede 4 kr. og måtte kun ske én gang. Især i sidste halvdel af 1905 er der mange i Saltum sogn, som får navnebevis fra Hvetbo Herred om, at de har fået nyt efternavn. De fleste tager navn efter deres gård f.eks. Krogsgaard, Guldager, Kirkbak, Kjær osv. men der er også nogle som tager navnet “Jæger” og “Møller”.

Søsteren Maria overtog den fædrende gård "Krogsgaard", der i dag - i en genopført udgave - ligger på Sdr. Saltumvej 43 i Saltum.

“Krogsgaard” var Christens barndomshjem. Krogsgaarde (Krogsgaard og Bunkegaard) lå før udskiftningen nordvest for Sønder Saltum by og udgjorde oprindelig én gård. "På Saltummark var der i 1861: 7 Gaarde og 4 Huse; to af Gaardene kaldes Krogsgaarde (Matr. nr. 17, S. Saltum), de ere udflyttede fra S. Saltum By og udgjorde oprindelig en Gaard, der laa nordvest for S. Saltum Skolehave, hvor Møddingehullerne endnu ses". (Kilde: Carl Klitgaard: Hvetbo Herred 2 side 180).

"Bunken eller Bunkerne, som Navnet forhen skreves, var som foran nævnt Benævnelsen for Husene til Østrup By; i 1662 var her 16 Huse, hvoraf dog de 2 lå til S. Saltum, 1690 var her 8, hvoraf 1 jordløst, og 1861 var her 1 Gaard og 10 Huse. Gaarden, der kaldes Bunkegaard, laa før Udskiftningen nordvest for Sønder Saltum og var sammenbygget med Krogsgaard" (Kilde: Carl Klitgaard: Hvetbo Herred 2 side 166).

Der findes foto af gården Krogsgaard.

Der findes også to andre gårde med navnet Krogsgaard i området. De er begge opkaldt efter Krogsgaard i Sdr. Saltum. Den ene var ejet at Otto Matinus Krogsgaard og lå Stridevej 9 i Stride og den anden var ejet af Søren Christian Christensen Krogsgaard og lå i Fårup, der hvor campingpladsen Jambore Vesterhav ligger i dag. Alle tre gårde udspringer fra samme slægt.

Der skulle derudover findes 6 eller 7 andre Krogsgaard-slægte, hvoraf nogle navnemæssigt er uddøde:

1) En slægt fra Thise (mellem Saltum og Brønderslev).
2) En slægt fra gården Krogsgård i Vangså i Thy, der stammer fra en svensk præst fra ca. 1600. De staver navnet med "å" da det blev brugt i Sverige på den tid. Slægten kom måske til Danmark i 1647 i forbindelse med svenskekrigene.
3) En slægt fra gården Krogsgård beliggende Ålehøjvej 20 i Frøstrup (nordvest for Thisted). Gården kan føres tilbage til 1664, hvor den var ejet af Tømmerby-Lild præstekald. Senere var den ejet af Edvard Røring Praem. Gården har i flere generationer og side 1770 været fæstet og ejet af samme slægt. Børnene af Peder Andreas Poulsen, født på Krogsgaard i 1845 og hustruen Inger Marie født Nielsen i Lild Sogn i 1851, fik alle efternavnet Krogsgaard. Gården var i 2015 stadig i familiens eje.
4) En slægt fra Sønderjylland (fra den vestlige del ved Skast).
5) En slægt fra Krogsgaard i Flynder sogn ved Bøvlingebjerg/Bækmarksbro/Anneberg Mølle (navnebevis fra 1962 - dele af familien skiftede navn fra Krogsgaard-Jensen til Krogsgaard). Også kaldet "Bil-slægten" efter Krogsgaard-Jensen Automobiler fra 1924. Kapelmester Henrik Krogsgaard stammer fra denne slægt.
6) En slægt fra stedet Krogsgaard(e) mellem Kolby og Ørby på Samsø (Kolby sogn).
7) Måske er der også en slægt fra Vejlby på Aarhus kanten.

Herudover findes og fandes flere andre gårde med navnet Krogsgaard eller Krogsgård - bl.a. Krogsgaard i Tjæreborg ved Esbjerg fra 1371 (lå ved grusgraven tæt ved hovedvejen mellem Ribe og Esbjerg på Krogsgårdsvej. Er nu helt nedrevet. Stamhus fra 1759-60. Har også været i min slægts eje via Jørgen Jacobsen Bruun), i Flakkebjerg syd for slagelse, i Hundborg ved Thisted, i Fjends vest for Viborg, i Gudum ved Lemvig, i Åsum ved Odense og ved Brahetrolleborg ved Faaborg på Fyn.

Navnet "Krogsgaard" kommer typisk af at en gård lå i et hjørne eller et sted hvor naturen - f.eks. ved en vej eller en å, der "krogede" (bugtede) sig.


Maren Sørensdatter

Dod i barselsseng 34 aar gammel ved barn nr. 2.


Ane Marie Christensdatter

Dod 10 1/2 md. gammel


Christen Sørensen

Fik navnebevis paa efternavnet "Krogsgaard" den 6. juni 1905 af Hvetbo Herredskontor (Hvetbo Herred Navneprotokol 1903-1919 (B30-7086) ansøgning nr. 8).

Med navneloven af 22. april 1904 blev det muligt at få navneforandring. Det kostede 4 kr. og måtte kun ske én gang. Især i sidste halvdel af 1905 er der mange i Saltum sogn, som får navnebevis fra Hvetbo Herred om, at de har fået nyt efternavn. De fleste tager navn efter deres gård f.eks. Krogsgaard, Guldager, Kirkbak, Kjær osv. men der er også nogle som tager navnet “Jæger” og “Møller”.

Søsteren Maria overtog den fædrende gård "Krogsgaard", der i dag - i en genopført udgave - ligger på Sdr. Saltumvej 43 i Saltum.

“Krogsgaard” var Christens barndomshjem. Krogsgaarde (Krogsgaard og Bunkegaard) lå før udskiftningen nordvest for Sønder Saltum by og udgjorde oprindelig én gård. "På Saltummark var der i 1861: 7 Gaarde og 4 Huse; to af Gaardene kaldes Krogsgaarde (Matr. nr. 17, S. Saltum), de ere udflyttede fra S. Saltum By og udgjorde oprindelig en Gaard, der laa nordvest for S. Saltum Skolehave, hvor Møddingehullerne endnu ses". (Kilde: Carl Klitgaard: Hvetbo Herred 2 side 180).

"Bunken eller Bunkerne, som Navnet forhen skreves, var som foran nævnt Benævnelsen for Husene til Østrup By; i 1662 var her 16 Huse, hvoraf dog de 2 lå til S. Saltum, 1690 var her 8, hvoraf 1 jordløst, og 1861 var her 1 Gaard og 10 Huse. Gaarden, der kaldes Bunkegaard, laa før Udskiftningen nordvest for Sønder Saltum og var sammenbygget med Krogsgaard" (Kilde: Carl Klitgaard: Hvetbo Herred 2 side 166).

Der findes foto af gården Krogsgaard.

Der findes også to andre gårde med navnet Krogsgaard i området. De er begge opkaldt efter Krogsgaard i Sdr. Saltum. Den ene var ejet at Otto Matinus Krogsgaard og lå Stridevej 9 i Stride og den anden var ejet af Søren Christian Christensen Krogsgaard og lå i Fårup, der hvor campingpladsen Jambore Vesterhav ligger i dag. Alle tre gårde udspringer fra samme slægt.

Der skulle derudover findes 6 eller 7 andre Krogsgaard-slægte, hvoraf nogle navnemæssigt er uddøde:

1) En slægt fra Thise (mellem Saltum og Brønderslev).
2) En slægt fra gården Krogsgård i Vangså i Thy, der stammer fra en svensk præst fra ca. 1600. De staver navnet med "å" da det blev brugt i Sverige på den tid. Slægten kom måske til Danmark i 1647 i forbindelse med svenskekrigene.
3) En slægt fra gården Krogsgård beliggende Ålehøjvej 20 i Frøstrup (nordvest for Thisted). Gården kan føres tilbage til 1664, hvor den var ejet af Tømmerby-Lild præstekald. Senere var den ejet af Edvard Røring Praem. Gården har i flere generationer og side 1770 været fæstet og ejet af samme slægt. Børnene af Peder Andreas Poulsen, født på Krogsgaard i 1845 og hustruen Inger Marie født Nielsen i Lild Sogn i 1851, fik alle efternavnet Krogsgaard. Gården var i 2015 stadig i familiens eje.
4) En slægt fra Sønderjylland (fra den vestlige del ved Skast).
5) En slægt fra Krogsgaard i Flynder sogn ved Bøvlingebjerg/Bækmarksbro/Anneberg Mølle (navnebevis fra 1962 - dele af familien skiftede navn fra Krogsgaard-Jensen til Krogsgaard). Også kaldet "Bil-slægten" efter Krogsgaard-Jensen Automobiler fra 1924. Kapelmester Henrik Krogsgaard stammer fra denne slægt.
6) En slægt fra stedet Krogsgaard(e) mellem Kolby og Ørby på Samsø (Kolby sogn).
7) Måske er der også en slægt fra Vejlby på Aarhus kanten.

Herudover findes og fandes flere andre gårde med navnet Krogsgaard eller Krogsgård - bl.a. Krogsgaard i Tjæreborg ved Esbjerg fra 1371 (lå ved grusgraven tæt ved hovedvejen mellem Ribe og Esbjerg på Krogsgårdsvej. Er nu helt nedrevet. Stamhus fra 1759-60. Har også været i min slægts eje via Jørgen Jacobsen Bruun), i Flakkebjerg syd for slagelse, i Hundborg ved Thisted, i Fjends vest for Viborg, i Gudum ved Lemvig, i Åsum ved Odense og ved Brahetrolleborg ved Faaborg på Fyn.

Navnet "Krogsgaard" kommer typisk af at en gård lå i et hjørne eller et sted hvor naturen - f.eks. ved en vej eller en å, der "krogede" (bugtede) sig.


Else Marie Sørensen (Krogsgaard)

Fik navnebevis paa efternavnet "Krogsgaard" den 6. juni 1905 af Hvetbo Herredskontor (Hvetbo Herred Navneprotokol 1903-1919 (B30-7086) ansøgning nr. 8).

Ugift. Drev sammen med brodern Otto Martinus gaarden Krogsgaard i Stride.

Var religios og medlem af menighedsraadet.


Morten Sørensen

Tvilling til Ane Marie Sorensen


Otto Martinus Sørensen (Krogsgaard)

Drev "gaarden Krogsgaard i Stride" sammen med sosteren Else Marie
Havde CPR. nr. 240895 - 5613


Jens Martinus Sørensen

Begik selvmord.


Jensine Sørensen

Boede i Nr.Saltum i 1901
Ugift


Marinus Sørensen

Boede i Slesvig i 1901, hvor han dode af stivkrampe.