Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johannes Laurentii

Kyrkoherde mellan 1590 och 1603 i Säbrå.

Levde i Helgum, Säbrå. Komminister i Säbrå på 1570 talet Kyrkoherde i Säbrå 1589-1603 Enligt brev av Johan III 29/3 1591 tillerkändes han 6 pund spannmål, vilket senare konfirmerades sv Sigismund och hertig Karl 27/2 1596 Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Liksom sin broder uppräthöll han även kyrkoherdetjänsten i Härnösand, dock endast under åren 1596-1603. Att han fick sköta Härnösand från 1596 berodde på att kyrkoherden Laurentius Jonae där kommit i slemmt rykte att ha belägrat klockarhustrun i staden och det tog långan tid innan han kunde fria sig från beskyllningen. Han blev begravd i sin faders kyrka mitt för altaret. Han hade liksom fadern varit förmögen och ägde flera hemman, som nu tillföll änkan Anna Segersdotter och barnen: 14 3/4 Seland i Helgum, 13 1/2 Seland i Brunnäs, 7 1/2 Seland i Åm, 3/4 Seland i Berglägden Källor: Zarah Leanders anfädrar Boken om Säbrå
Notera att sonen Jakob kvitterar spannmål å sin moder Anna Segersdotters vägnar och sina syskon redan den 1 februari 1603.


Karl Gustav Mörner af Morlanda

Greve. Överstelöjtnant.