Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johannes Laurentii

Kyrkoherde mellan 1590 och 1603 i Säbrå.

Levde i Helgum, Säbrå. Komminister i Säbrå på 1570 talet Kyrkoherde i Säbrå 1589-1603 Enligt brev av Johan III 29/3 1591 tillerkändes han 6 pund spannmål, vilket senare konfirmerades sv Sigismund och hertig Karl 27/2 1596 Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Liksom sin broder uppräthöll han även kyrkoherdetjänsten i Härnösand, dock endast under åren 1596-1603. Att han fick sköta Härnösand från 1596 berodde på att kyrkoherden Laurentius Jonae där kommit i slemmt rykte att ha belägrat klockarhustrun i staden och det tog långan tid innan han kunde fria sig från beskyllningen. Han blev begravd i sin faders kyrka mitt för altaret. Han hade liksom fadern varit förmögen och ägde flera hemman, som nu tillföll änkan Anna Segersdotter och barnen: 14 3/4 Seland i Helgum, 13 1/2 Seland i Brunnäs, 7 1/2 Seland i Åm, 3/4 Seland i Berglägden Källor: Zarah Leanders anfädrar Boken om Säbrå
Notera att sonen Jakob kvitterar spannmål å sin moder Anna Segersdotters vägnar och sina syskon redan den 1 februari 1603.


Karl Gustav Mörner af Morlanda

Greve. Överstelöjtnant.


Oluf Ottesen

Også nævnt som Ole og født 1709 - svært at læse !


Mette Olesdatter

Eller Olufsdatter


Jens Sindalsen (Smed)

1685 den 2. december Sindal Jensens og Kirsten Christensdatters barn af Ajstrup døbt, kaldet - Jens - faddere: Christen Sørensen i La??gaard, Peder Pedersen i Ajstrup, Søren Hansen ibid, Elsebeth Madsdatter i Hammer.

Jens Sindalsen er født i 1687 og nok opkaldt efter sin farfar. Jens bliver gift med Magdalene Christensdatter fra København. De får i Dronninglund sogn i 1726 sønnen Sindal, inden Magdalene dør i 1730. Jens er smed, og de bor i Staaltveden under Dronninglund Hovedgård. I dets skøde af 1735 står:"Jens Sindalsen har som højst Smed imod hand holder Laase, Døre og Vinduer i Beslag på Hovedgaarden og Dronninglund Kirke vedlige hidindtil for afgift været befriet." I 1753 overtager sønnen Sindal Jensen, som også er smed, fæstet, og efter ham overtager hans søn Hans Sindalsen fæstet og køber senere Staaltveden. Jens Sindalsen dør i 1757 70 år gammel.


Ifl. Lene Dige: "Dronninglund sogn" s.43 rejste Anne Dorothea Thomasdatter Vane 1756 til København for at bede herremanden, Grev Moltke, om, at hendes søn Giliam måtte komme i skrædderlære i stedet for at være landmand, og at hun selv måtte slippe for hovspind. Det første blev afvist, men det sidste opnåede hun. Vist omtalt første gang i Vendsyssel Folk og Land 1-3, 1910. Ft:1787 Dronninglund, Skellet
Gilliam Olesen, 45, Gift, mand, husmand og skræder,
Else KatrineLarsdatter, 45, Gift, hans kone, ,
Maren Gilliamsdatter, 7, , barn af 1ste ægteskab, ,
Lars Gilliamsen, 5, , barn af 1ste ægteskab, ,
Anne Marie Christensdatter, 78, Gift, konens moder, ,
Lars Jensen, 76, Gift, mand, bonde og husmand,
Maren Sørensdatter, 66, Gift, hans kone, ,
Niels Hansen, 50, Gift, mand, bonde og husmand,
Margrete Olesdatter, 50, Gift, hans kone, ,
Maren Nielsdatter, 23, Ugift, barn af 1ste ægteskab, ,
Anna Dorete Thomasdatter, 77, Gift, konens moder, ,
betegnes ved død som inderste.
Lene Dige: Dronninglund i 1700 tallet:
Da grev Wedel Jarlsberg skulle rejse fra godset i 1754, blev hans ejendele transporteret med vogn til Aså og derfra med skib.'"
Også andre specielle erhverv nævnes: musikanteren fra Skjellet i 1755, natmanden i 1782, sognefogeden i Hjallerup i 1786, glarmesteren i Trintved 1791. Men hvad lavede mon operatør Johan Melchior Smits i Dronninglund i 1733?"

En bestemt familie, hvis erhverv endog afspejler sig i gårdens navn, drev gennem hele århundredet smedje på “Ståltveden”. Jens Sindalsen var smed her til 1753, hvorefter sønnen Sindal Jensen overtog fæstet. Engang efter 1787 overtog hans søn, Hans Sindalsen, fæstet.“

Grev Moltke var optaget af selv de mindste detaljer ved godsets drift, hvilket vel var en del af tidsånden (oplysningstiden), Men da hjulmand Oluf Knudsen søgte ham om at lade sin søn, Gilliam Olsen på l2 år, blive skrædder, kom der i første omgang ingen, svar herpå. Moderen, Anne Dorthe Thomasdatter, tog derefter (i 1756) ud på den lange og besværlige rejse til København for personligt at få tilladelsen samt også at blive fri for at spinde hovspind. Hun blev fri for hovspind, men efter at forvalter Roosen i et brev havde oplyst greven om, at der i Dronninglund sogn var 19 skræddere foruden fruentimmerskræddere, hvilket var alt for mange, fordi der var mangel på folk, der ville tjene, fik hendes søn afslag på at komme i skrædderlære. Selvom det blev til afslag, satte forældrene alligevel sønnen i skrædderlære. Men han blev afhentet af bojeren og sat til at tjene på en gård i Hjallerup, Forældrene klagede over, at drengen var blevet slået næsten fordærvet ved afhentningen, men dette afvistes af vidner. Greven fastslog, at hvis forældrene klagede igen, ville de som “overhørige og selvrådige” blive lovligt straffet." Gilliam Olsen blev sandsynligvis ikke skrædder, men i 1782-89 havde han bevilling til at spille ved bryllupper, barsler m. m. i Voer og Albæk sogne.


Magdalene Christensdatter

Begravet i Dronninglund 1730: Mariæ besøgelsesdag Jens Sindalsen Smids kone ved Skiellet N: Magdalena Christensdt, fød i Asaae(?) 1688 af ..te..? forældre, gamel 42 aar (KB-). Hendes mor Kirsten Madsdt? begravet 1731 i Dronninglund (nr. 6).