Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Albert, greve af Eberstein

Albert Greve af Eberstein, fik 1276 af sine Frænde Albert og Hans, Hertuger af Brunsvig, Skjøde paa Ørnhoved (Sønderhald H.) og alt deres Gods i Christrup og Virring Sogne, var 1282 nærværende ved Udstedelsen af den vordingborgske Reces og beseglede Aaret efter det Grev Jakob givne Stadfæstelsesbrev paa Besiddelsen af Halland, var 1284 nærværende ved Udstedelsen af de nyborgske Forordninger, død 1289 i Lybæk; g. m. Grevinde Mariane, begr. i Viborg.

Også nævn som født i Kallundborg, men faderen kom fra Eberstein.

DAA 1892 s 102


Laurids Nielsen

DAA 1899 s 223


Niels Lauridsen

DAA 1899 s 223


Laurids ....

DAA 1899 s 223


Henning Kabel

DAA 1899 s 221


Lyder Kabel

DAA 1899 s 221


Oluf Holbech

Sognepræst i Randerup 1704-21.

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Catharine Margrethe Clausen

Datter af den mand som udøvede kaldsretten over Randerup So gn,
Godsforvalteren på Trøjborg, Nicolai Clausen.
Blev forældre til "det rare Trekløver fra Randerup"..
>Kerteminde Lange<

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Margrethe Thomasdatter

Følgende kilde(r) er også benyttet:
---------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
---------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------