Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Erik Barnumsen Skarsholm

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 side102 ff,s 173.

Ridder til Skarsholm og Ellinge (Løvenborg) på Sjælland. Høvedsmand.


Gertrud Pedersdatter Grubbe

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 side102 ff,s 173.

til Tybjerg som hun dog kun havde livsbrev på af biskop Niels af Roskilde, købte 1374 gods i Englerup af hr. Peder Ludvigsen (Eberstein), gav 1396 gods i Svindinge til Sorø Kloster for sine forfædres, sin ægtefælles og sine sønners sjæle og sin egen begængelse, pantsatte samme år sit gods i Allindemagle til sin "svoger" Bent Bille for afholdte bryllupsudgifter, da han ægtede hendes datterdatter Ingerd Torbernsdatter.


Volrad Schrøder

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Vagn Asbjørn Hansen.
Kilde: side 346 (D.1). Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge af Knud Gether.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Margrethe Petersdatter Lorentzen

datter af Peder Lorentzen 1480- Bygmester i Flensborg & Metta 1485-

&2 1539 med Volrad (Snider) Schrøder, skrædder i Flensborg.

--------------------------------------------------------------------------------
Om Margaretha Petersdatter Laverensen skriver Knud Gether i bogen "Middelalder-familier i Flensborg og Nordfriesland, og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge" på side 346:

"Margaretha Petersdatter Laverensen. Datter af Peter Laverensen og N.N. Var gift med borger i Flensborg Jacob Baumeister, med hvem hun havde 4 børn, af hvilke 2 døtre, hvis navne ikke kendes, døde som små. Efter sin mands død ægtede hun skræder smst. Volrad Schröder eller Vollert Snider, og havde i dette ægteskab antagelig 4 børn, der iblandt sognepræst i Hanved, Vis Herred, Flensborg amt, Johannes Volradi, fader til Margaretha Volradi, der var gift med Heicke Andreasen (Hegio Andreæ) Frese.

Efter hendes død ægtede Volradi Schröder Cathrine N.N., der døde den 4. december 1602 (Reinh. 1548):
1602. Dec. 4. "Starf Vollert Schroder, Sniders, Frowe Cathrine."

Nævnes i 1541 at have betalt alterpenge til St. Rasmus' (St. Erasmi) alter og 10 mark 8 schilling til "sunte Jacobs cappell" i St. Marie (Vor Frue) kirke i Flensborg (Sejd. II, 322); han må have været hen imod de 80 år, da han døde i Flensborg den 24. februar 1586.

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Vagn Asbjørn Hansen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Mourits Skave

Til Eskildstrup.


Thomas Jacobi Baumeister

Student i Wittenberg 1554. Sognepræst i Nørre Brarup (Norde rbrarup) 1562-87.
Ifølge Arends:
Baumeister (Jacobi), Thomas. Flensborg 15-. - 15/2 1587.
Studerede i Wittenberg 1554. - Sognepræst i Nørre-Brarup 1562-1587 (skal tillige have forvaltet Embedet i Sønder-Brarup). .... Søn af Jacob Baumeister og Margr. Petersdatter Laverensen. - ~ 26/7 1562 N., Datter af Jürgen Schrøder († ca. 1575). - Svigerfader til Jacob Nic. Esmarch († 1635) og til Laur. Matthias († 1629). - Halvbroder til Johs. Volradi († 1590).
J. 1157. 1188. R. A. No. 77. 83. 618. Schl.-H. Anz. 1765 S. 305 Note 3. Witt. Matr. Steph. Klotz: Ligtale o. Johs. Moth.

Følgende kilde(r) er også benyttet:
---------------------------------------------------------------------------------
Kilde: side 346 (D.2). Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge af Knud Gether.
Kilde: side 346 (D.3). Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge af Knud Gether.
---------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Margrethe Satorius Schrøder

Menes født i Feldsted. Antaget dette er Felsted sogn i Lundtoft herred ved Åbenrå. /ejvind

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Vagn Asbjørn Hansen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Jens Brodersen

Ifølge: Sønderjysk Månedsskrift, 21. årgang - 1945 om Hans Adolf Brorsons slægt, siderne 20 - 26, af stud. mag. Carl Langholz.
Ifølge:Indbyggerne i Døstrup Sogn 1845. Af Jens H. Nielsen , Siderne 72,74.
Ifølge:Slægten Dam fra Agerskov sogn, Ane 344.
er Jens Brodersen:
Gårdmand i Drengsted nævnt i jordebogen 1577 og 1589.
Havde 1577 halvpart i gård nr 5 - den anden halvpart var indtil 1589 ejet af Obbe Andersen - overtog 1589 hele gård nr 5 - antageligt ved at have giftet sig med sit næstsøskendebarn Obbe Andersens datter (eller måske Maren Andersdatter - der skal have været datter af naboen Anders Iversen (gård nr 5).
1577 nævnt ved gård # 56 Drengsted, Døstrup sogn.
Ifølge Jesper Wind:
Schmidt skriver, at han overtager en halvgård fra faderen før 1538. Det må have været meget kort tid før. Han er nemlig ikke opført i Riberhus Lens jordebog 1537/1538, hvor både hans far og farfars bror (og svigerfar) er opført.
Den sidste mulighed udelukker ikke helt de først nævnte, men spørgsmålet må henstå til senere afgørelse.
NB På de i øjeblikket foreligende oplysninger synes Maren Andersdatter at være en søster til Obbe Andersen og dermed faster til Jens Brodersens hustru "Obbesdatter".
Det kan vel ikke udelukkes at den "første" hustru er død tidligt hvorefter en anden kvindelig slægtning er "trådt til" . Det henstår dog til senere om det er den ene eller den anden som er mor til børnene, eller muligvis hvem der er mor til hvem, samt om antagelsen i det hele taget er rigtig. /ejvind
--------------------------------------------------------------------------------
Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: "Jens Raunkjaer Graungård, Parkvej 63, 4140 Borup", på den nu ophørte hjemmeside "www.jensg-family.dk".
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------
Det er uvist hvem der er mor til sønnerne, og om de er hel- eller halvbrødre.

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Maren Andersdatter Jenskun

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Peder Iversen

Søn af Iver Pedersen, og gårdmand i Drengsted, nævnes i jordebogen 1518.
1518 nævnt ved gård # 53 og # 56 Drengsted, Døstrup sogn (Ejede gård nr 4).
--------------------------------------------------------------------------------

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: "Jens Raunkjaer Graungård, Parkvej 63, 4140 Borup", på den nu ophørte hjemmeside "www.jensg-family.dk".
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Iver Perssen

Bor i Ellum i Løgum birk og er "auditot placeti" i Løgum birk fra 1530 til 1546.

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Peter Laverensen

Peder Lorentzen 1480- Bygmester i Flensborg & Metta 1485-

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Metta Gift Lorentzen

Metta 1485-

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------