Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Claus Krummedige (Krummendiek)

Til Højby (Fuglse H.), nævnes 1488 og havde da len i Jylland, var 1490 ridder, 1493 lensmand på Høneborg, var en af anførerne på toget til Sverige og i slaget ved Rødebro 1497, 1499 lensmand på Tørning, beseglede samme år til vitterlighed, da hr. Poul Laxmand tilskødede kongen sin efter sin farmors fader hr. Erik Krummedige arvede andel i Rundtoft.


Drude Clausdatter Rønnow

Døde året efter sit bryllup.

Denne ældgamle fra Holsten stammende Adelsslægt har antagelig sit Navn fra Byen Rønnow ved Segeberg, men ellers fælles Oprindelse med de Rantzow' er, Split'er og flere andre holstenske Adelsslægter, der som den førte et delt Skjold og paa Hjelmen to Vesselhorn, oftest i Farverne Rødt og Sølv, men for Rønnow'ernes Vedkommende Rødt og Guld. Slægten synes alt i det 15. Aarh(?) første Halvdel at være uddød i Holsten, men da var den overflyttet til Danmark, hvor den paa Mandslinien uddøde 1563, eller, hvis til denne henregnes Biskop Joakim Rønnows naturlige Søn, først Aar 1600. En sidst i det 17. Aarh. forekommende Officersslægt von Rønne kaldes stundom Rønnow, men var ikke af denne Slægt.