Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Karen Tygesdatter Lunge

BESIDDELSER: Basnæs


Peter Emil Foldschack

Gik på Ordrup Gymnasium.


Ture Kettilsson

Svenske slægtstavler X


Ifver Axelsen Thott

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 s274+283 DAA 1900 s 426-28


Margrethe Laxmand

DAA 1902 s 228 Danske adelsgodser i middelalderen,ErikUlsig,Kbh.1968 s 283


Birger Pettersson (Finstaätten)

Initiativtagare till sammanställningen ur lagböckerna från Attundaland, Tiundaland och Fjädrundaland och skrivande av Upplandslagensom år 1296 tingslystes och bekräftades, varvid de tre folklanden sammanfördes till Upplands lagsaga. Birger vallfärdade år 1312 till Rom. Begravd i Uppsala domkyrka