Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Peder Hansen Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 353.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 77.


DEAT: RIN MH:IF3475


Svend Jensen

I Stavad i Thise sogn . Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 77. Vendsysselske årbøger 1944 side 211, og 1946 side 354.
DEAT: RIN MH:IF610


Anne Hansdatter Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 354.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 77. 1946 side 354.


DEAT: RIN MH:IF602


Niels Svendsen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF3667


Laust Svendsen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF3665


Peder Svendsen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF3666


Christen Svendsen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF1052


Jens Hansen

I Jonstrup i Saltum sogn. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 77. Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF611


Maren Hansdatter Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 355.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 77.


DEAT: RIN MH:IF603


Christen Jensen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF1053


Birgitte Jensdatter

DEAT: RIN MH:IF3622


Niels Jensen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF3635


Peder Jensen

Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF3662


Jens Pedersen

Burholdt i Ø. Brønderslev sogn. Vendsysselske Præstefamilier side 49. Hallund sogn s. 88.
DEAT: RIN MH:IF998


Kirsten Hansdatter Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 356.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 77.
Vendsysselske Præstefamilier side 49. Hallund sogn s. 49 - 88.


BIRT: RIN MH:IF604
DEAT: RIN MH:IF605


Niels Jensen

Vendsyssel årbøger 1946 side 357. Se håndskrift hos broder Anders.
DEAT: RIN MH:IF1057


Mette Jensdatter

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 356. Var 1623 i Burholdt.
DEAT: RIN MH:IF3621


Christiane Hansine Frost

Eller Kirstine Hansine Frost.


Lars Pedersen

Kjærulfske studier side 144 - - -150, I Ø. Halne. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side77. Se Vensysselske Årbøger 1946 side 368. Om hans processer med sin hustrus slægtninge om arv fra Saltumgård. Se sider
358 til 368 - 1946, Vogn Hansen Mørk - er morbror.
DEAT: RIN MH:IF970


Bodil Hansdatter Mørk

Kjærulfske studier side 149. Bodil ( Mørk ) var på mødrene side adelig. Mor Johanne Vognsdatter var datter af Vogn Pedersen ( Vognsen med den væbnede arm ), til Hæstrupgård, og Inger, Jesper Thordsen( Vognsen med 3 Blåmandshoveder ) datter af Hørbylund.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 368. Bodil Mørk var stammoder til Kjærulfernes Hallandske linie, der under den adelige gren Kjerulf von Wolffsen, den danske adelige linie, Kristiansandlinien I og Aslundlinien. C. Klitgård
: Kjærulfske studier side 21 - 63 - 143 - 166 - 207 - 355. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 77.
BIRT: RIN MH:IF606
DEAT: RIN MH:IF607


Morten Laursen Kjærulf

Kjærulfske studier side 151 - - 157. Havde en familietvist medChristen Andersen Kjærulf som prøvede at myrde Morten.Side 153 og 400 til 407. Vendsysselske årbøger 1938 side 99. Vendsysselske årbøger 1944 side 273 Svenskerkrigen, fik sin går
daldeles udplyndret 9 november 1646.
BIRT: RIN MH:IF986
DEAT: RIN MH:IF987


Peder Nielsen

BIRT: RIN MH:IF613
DEAT: RIN MH:IF614


Ane Marie Nielsen

Fundet på gravstenen.
BIRT: RIN MH:IF807
DEAT: RIN MH:IF808


Peder Andersen Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF1138
DEAT: RIN MH:IF2505


Andreas Pedersen Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF912


Anders Pedersen Kjærulf

DEAT: RIN MH:IF2504


Anders Andersen Wulff

Født i Holsten.
Adskillige sagn fortæller om kongens bud til ham om navnet - 1450.
Side 8 Kjærulfs studier af C. Klitgård. Staves på ca. 20 forskellige måder i familien og ikke altid ens selv samme person.
Fogedgaard, Vadum, Kjær herred, nævnt 1410, kom maaske fra Holsten.

BIRT: RIN MH:IF647
DEAT: RIN MH:IF648
RESI: RIN MH:IF649
RESI: RIN MH:IF650


Hans Kjær

Skulle have reddet kong Hans fra en ulv og blevet adlet, en ulv i sit våbenskjold. Kjærulfske studier side 8. I en variant kaldet " fredløs bonde ".