Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Jens Poulsen

F: i Hellevad sogn. Smed i Hallund.
BIRT: RIN MH:IF702
DEAT: RIN MH:IF3003


Christian Poulsen

Husmand i Smidstrup, Sejlstrup.
DEAT: RIN MH:IF3005


Poul Poulsen

I Gjærdebakken " Gjedbak ".
DEAT: RIN MH:IF3004


Peder Jensen

I mosen.
DEAT: RIN MH:IF3007


Ellen Jensen

DEAT: RIN MH:IF3006


Gunnar Larsen

BIRT: RIN MH:IF752


Else Marie Sørensen

BIRT: RIN MH:IF750
BIRT: CAUS Hjørring Hvetbo Ingstrup 1925 - 1947 O. 110 nr. 4.
CHR: RIN MH:IF751


Morten Johansen Vognsen

DEAT: RIN MH:IF2525


Dorthe Lunov

DEAT: RIN MH:IF2526


Morten Johansen Vognsen

DEAT: RIN MH:IF3645


Johan Mortensen Vognsen

Saltum
DEAT: RIN MH:IF2528


Mette Jungedatter Rotdfeld

DEAT: RIN MH:IF2527


Christense Lunge

DEAT: RIN MH:IF2198


Jens Vilefsen Rotfeld

DEAT: RIN MH:IF2199


Christense Lunge

DEAT: RIN MH:IF2198


Oluf Olufsen Lunge

Ses på Nettet.
DEAT: RIN MH:IF2530


Karen Banner

DEAT: RIN MH:IF3528


Niels Eriksen Banner

DEAT: RIN MH:IF2529


Johanne Andersdatter Panter

Johanne Andersdatter (Sappi eller Panter) (ca. 1400 - 1479) var en dansk adelsfrue og godsejer, gift med Niels Eriksen Banner.

Hun var datter af hr. Anders Nielsen (Panter) til Asdal og Knivholt og Ide Lydersdatter Holk.

Hun førte et spraglet panterdyr i sit våben og var af samme slægt som den fra kong Christoffer II's tid bekendte drost Laurents Jonsen. Hun kaldes også Sappi, men tilhører ikke denne slægt.

I sin ungdom blev hun angiveligt voldtaget af hr. Bonde Due til Torp, der dog ægtede hende. Han levede endnu 1430. Han skulle have bortført hende med tvang til Aalborg, "der hun var hans Fæstemø, og hendes Fader var død; da hendes familie modsatte sig hendes Frieri, fordi hun var eneste Barn og Arving til store Rigdomme". Med ham havde hun sønnen Mikkel Due, der nævnes 1455 som hendes søn, med hvem hun da beseglede.

Da hun efter hans død ægtede Niels Eriksen, blev denne ejer af hendes fædrenegård Asdal. Hun havde med hr. Niels Eriksen fjorten børn, der må være født i årene før 1440. Hun overlevede også ham i mange år, førte et stort hus og nød så stor anseelse, at hun 1462-63 var "kongelig Høvedsmand" (lensmand) i Vendsyssel. Efter slægtebogsangivelser skulle hun have haft sæde i Rigens Råd, men dette er mindre sandsynligt.

1473 oplod hun (til Asdal) til Dueholm Kloster to gårde i Vendsyssel i Sejlstrup Sogn, hvilket bekræftes af hendes børn, hr. Niels Nielsen, hr. Anders Nielsen af Kokkedal og fru Anne Skrams samt af svigersønnerne hr. Eske Nielsen (Høeg) af Lyngholm, Peder Rud, Peder Friis af Irup, Jens Mortensen Sefeld og Anders Munk af Torp. Hun udstedte 1476 kvittering til sin svigersøn Jens Mortensen af Refnæs. Hun døde 1479 og blev begravet hos hr. Niels i Dueholm Klosterkirke.


Anders Nielsen Panter

til Asdal og Knivholt, nævnes 1393, beseglede 1396 som Forlover Forliget på Lindholm og 1401 Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, var 24 Febr. 1405 nærværende i Helsingborg i anledning af Jens Jensen Broks Død, men selv vistnok død før 14 Maj 1406. g. 1. m. Regitze Jepsdatter (Lunge), med hvem han fik en Tredjedel i Rygaard (Voldborg H.), som hun solgte til sin Svoger Hr. Anders Jepsen, 2. før 1402 m. Ide Lydersdatter (Holk).