Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Niels Nielsen Frost

Ses også som Niels Nissen Frost.

Told og kons. underbetjent i Kolding (i 1797).


Nicolaj Christian Peter Rosendahl

Kontorchef.


Christian Marius Rosendahl

Maskinmester.


Kristiane Hansine Rosendahl

Konfirmeret: 19 apr 1903 i Sct. Nicolaj Kirke.