Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Ole Esmarch

Fra selvbiografi 1940 i festskrift udgifet af Københavns Universitet, p.156-157:
"Ole Esmarch. Jeg er født den 9. September 1907, som Søn af Baneingeniør,cand.polyt. Johannes M. Esmarch og Hustru Ellen, f. Langsted. - I 1926blev jeg Student fra St. Jørgens Gymnasium og i 1935 tog jeglægevidenskabelig Embedseksamen med Hovedkarakteren Laudabilis. - EfterTurnustjenese paa Svendborg Amts og Bys Sygehus har jeg i godt 3 Aarværet ansat ved Aarhus Kommunaehospitals røntgen- og Lysklinik samtRadiumstationen for Jylland, først som Kandidat og senere som Assistent.Under udmærkede Arbejdsforhold kunde jeg beskæftige mig med experimentelKræftforskning. Ved velvillig Støtte fra Landsforeningen til KræftensBekæmpelse kunde jeg i Foraaret 1938 studere Biokemi og Canser i London,og i Foraaret 1939 gjordet Det Danske Pasteur-Selskab det muligt for migat fortsætte disse Studier i Paris. Disse Studierejser har været afumaadelig Betydning for min Udvikling i det de ikke alene har afklaretmere specielle Problemer, men ogsaa har paavirket min Helhedsopfattelseaf kræftforskningen. Under denne Uddannelse har jeg offentliggjort noglearbejder i danske og internationale Tidsskrifter og skrevet minDisputats: Studier over Metylcholantren og dets kræftsfremkaldendevirkning paa Mus. Paa denne Afhandling fik jeg 5/10 1940 den medicinskeDoktorgrad. - Siden Februar 1940 har jeg været ansat som Assistent vedBispebjerg Hospitals patologiske Institut, og siden April har jeg tilligearbejdet ved Universitetets Institut for almindelig Patologi."


Gerda Rimor Marie Hansen

I flg. mail fra Lise Villadsen, datter af chefred. på Jyllandsposten.

Defektrice


Ole Esmarch

Fra selvbiografi 1940 i festskrift udgifet af Københavns Universitet, p.156-157:
"Ole Esmarch. Jeg er født den 9. September 1907, som Søn af Baneingeniør,cand.polyt. Johannes M. Esmarch og Hustru Ellen, f. Langsted. - I 1926blev jeg Student fra St. Jørgens Gymnasium og i 1935 tog jeglægevidenskabelig Embedseksamen med Hovedkarakteren Laudabilis. - EfterTurnustjenese paa Svendborg Amts og Bys Sygehus har jeg i godt 3 Aarværet ansat ved Aarhus Kommunaehospitals røntgen- og Lysklinik samtRadiumstationen for Jylland, først som Kandidat og senere som Assistent.Under udmærkede Arbejdsforhold kunde jeg beskæftige mig med experimentelKræftforskning. Ved velvillig Støtte fra Landsforeningen til KræftensBekæmpelse kunde jeg i Foraaret 1938 studere Biokemi og Canser i London,og i Foraaret 1939 gjordet Det Danske Pasteur-Selskab det muligt for migat fortsætte disse Studier i Paris. Disse Studierejser har været afumaadelig Betydning for min Udvikling i det de ikke alene har afklaretmere specielle Problemer, men ogsaa har paavirket min Helhedsopfattelseaf kræftforskningen. Under denne Uddannelse har jeg offentliggjort noglearbejder i danske og internationale Tidsskrifter og skrevet minDisputats: Studier over Metylcholantren og dets kræftsfremkaldendevirkning paa Mus. Paa denne Afhandling fik jeg 5/10 1940 den medicinskeDoktorgrad. - Siden Februar 1940 har jeg været ansat som Assistent vedBispebjerg Hospitals patologiske Institut, og siden April har jeg tilligearbejdet ved Universitetets Institut for almindelig Patologi."