Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Peder Baggesen

Rådmand i Ribe ca. 1575.

Købmand og rådmand, Ribe.


Bagge Jensen

Allerede som ungt menneske fik han af biskop Iver Munck fæstet påMeldammen, idet biskoppen erklærede, at han ikke ville fæste engen tilnogen anden, om han end kunne få det dobbelte for den, "fordi Bagge oghans forældre havde gjort Stiftet god Skjel". Bagge Jensen skal haveværet søn af Jens ... og Anne "Bagges", gift 2. gang med Aage, og 3. gangmed Peder Nielsen. Sidstnævnte havde ejet Semgård i Sem sogn, som hanoverdrog biskop Iver Munk mod at få halvdelen af nogle enge ved Ribe,kaldet meldammen, i fæste uden afgift; Anne Bagges havde tillige en eng ifæste af kapitlet (1509) og en anden af arkediakonatet(ærkedegneembedet). Også dette tyder på at hun eller hendes mand var afen anseelig herkomst her på stedet, da det i almindelighed varefterkommere af de oprindelige givere, som havde sådanne, kirkentilhørende ejendomme i fæste. - Bagge-slægten kendes i Ribe fraslutningen af 1200-tallet, men uden kendte slægtssammenhænge. Dette erifølge Hallings bog om sine forfædre, hvor der omtales meget mere omslægten Bagge i middelalderen og også om Bagge Jensen. Bagge Jensenhavde i første ægteskab med Margrethe ... børnene Jannick (der blev dræbt1566 af Hans Tausens søn). Johanne og Peder. Og i andet ægteskab børneneJens, Karine, Marine, Sidsel, Gunder og Maren. I 1544 forekommer hanblandt byens 21 mænd. Fra 1557 ses han som rådmand og var tillige i mangeår en af forstanderne ved hospitalet. han blev en rig mand. Medens hansskatteansættelse i 1549 var 7 mk. var den i 1559 steget til 10 mk. og i1569 til 18 mk. Han var første gang gift med en stifdatter af borgmesterNiels Krabbe, derefter (fra ca 1545) med Cecilie Pedersdatter. hun vardatter af Peder Ibsen og stifdatter af borgmester Jørgen Juel, og boedepå Nederdammens sydside. Bagge Jensen døde den 23 oktober 1578. Hansanden hustru (Cecilie Pedersdatter) døde den 3. april året efter. Af hansførste ægteskab kendes 2 børn, Jannik og Johanne. Med sin anden konehavde han efter ligstenen over dem 2 sønner og 6 døtre. 2


Las Pedersen Bagge

Borgmester i Ribe.