Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Karl Peter Christensen

Erhverv, 1900 væver og bopæl i Ålborg.


Johan Laurids Pedersen

Bagermester i Korsør.


Knud Rüdolph Pedersen

Ved vielsen var han trafikelev og boede på Vesterbrogade 30, 1. th, værelse 101.


Frederik Christian Pedersen

Remisearbejder i Korsør.


Erling Rose

Var chauffør ved bryllup og boede Amager Landevej 67 i Kastrup.


Kirsten Pedersen

Var kontorelev ved bryllup og boede Små Lyngen i Kastrup.


Flemming Rose

Dansk forfatter, journalist og kulturredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten. Han er især kendt som manden, der i september 2005 stod bag avisens tegninger af Muhammed og skrev den ledsagende artikel "Muhammeds ansigt".

Han har studeret russisk sprog og litteratur på Københavns Universitet.

Han har arbejdet for Berlingske Tidende i flg. stillinger:
Korrespondent i Moskva (1990-96)
Korrespondent i Washington D.C. (1996-99)
Han har arbejdet for Jyllands-Posten i flg. stillinger:
Korrespondent i Moskva (1999-2004)
Kulturredaktør (2004-2010) (afløste Sven Bedsted)
Udlandsredaktør (2010-2015)

Efter Muhammedkrisen rejste Flemming Rose rundt i USA hvor han bl.a interviewede Francis Fukuyama, Bill Kristol, Richard Perle og Bernard Lewis. Interviewene blev bl.a. bragt i New York Times og Jyllands-Posten og efterfølgende trykt i Roses bog Amerikanske stemmer.

Den 27. marts 2007 modtog Flemming Rose Trykkefrihedsselskabets journalistpris, Sappho-prisen.

Den 19. marts 2015 modtog Flemming Rose Publicistklubbens Den Store Publicistpris 2015.

Wikipidia 2016


Johannes Christensen

Bager ved FT 1880 Ørsted sogn.


Anders Nielsen Panter

til Asdal og Knivholt, nævnes 1393, beseglede 1396 som Forlover Forliget på Lindholm og 1401 Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, var 24 Febr. 1405 nærværende i Helsingborg i anledning af Jens Jensen Broks Død, men selv vistnok død før 14 Maj 1406. g. 1. m. Regitze Jepsdatter (Lunge), med hvem han fik en Tredjedel i Rygaard (Voldborg H.), som hun solgte til sin Svoger Hr. Anders Jepsen, 2. før 1402 m. Ide Lydersdatter (Holk).