Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johan Christian Grove

Etatsråd. Departementssekretær i Admiralitets- og Kommissiaritatskollegiet.


Andreas Christian Hundsgaard Grove

Politiskriver.


Johan Christian Olsen Hundsgaard

Ritmester ved Dragonerne. Staldmester hos Prins Georg i England. Blev senere rytterbonde i Danmark, Fra 1696 i Hellestrup, Sdr.Asminderup i Holbæk Amt.


Poul Danchel Bast

Præst.


Martin Bøttern

<p>Flyttede i 1817 til Helsingør, hvor han lod sin søn få en bedre undervisning end håndværkerstanden i provinseni den tid i almindelighed lod deres børn modtage, men han var selv godt oplært "den lærde skrædder" kaldtes han.</p><p>Han blev separeret fra BK17 Ane Cathrine Bagger</p><p>Han døede i København 1835 50 år gammel.</p><p>Han havde en søster (vist nok Cathrine Dorothea Bøttern) som blev gift 2. gang med en gartner i København (vist nok Peter Hersleb Hansen), hun havde ingen børn.</p><p> </p>Kilder: Gunver Koefoed efter Agent Bøtterns egne optegnelser


Ane Cathrine (Nielsen) Bagger

Måske født i 1782 og Hun tog navent Bagger skulle have heddet Nielsen/NielsdatterForsørges på sine gamle dage af Julius BøtternGK( HE)

Død i Sakkøbing hos sin eneste søn BK14 Agent Julius Bøttern som forsørgede hendeHE

<p>BK17 Ane Cathrine blev separeret fra BK16 Martin Bøttern.</p><p>Ane Cathrine døde i Sakskøbing hos hendes eneste søn BK14 agent Julius Bøttern. BK166 Tante Emilie Bøttern ( hendes sønnedatter født 1843) kunne godt huske hende, men ikke tydeligt. Agent Bøttern talte meget lidt om sine forældre , sin barndom og ungdom.</p>Gunver Koefoed


Johan Friederich Brieghel

Johann Fridrich Brieghel, 27.2.1733-9.12.1802, kirurg. Født i Langenzenn i Bayern, død i Kbh., begravet sst. (Petri kapel). B. uddannedes til kirurg på sædvanlig måde i Tyskland, rejste meget omkring, kom 1754 til Glückstadt, 1755 til Hamburg, 1756 til Slesvig og Flensborg og derfra til Kbh. hvor han kom i tjeneste hos amtskirurg Reiser. 1758 kom han i tjeneste hos hofkirurg H. F. Wohlert, n.å. blev han rejsekirurg ved hoffet. 1762 var han udenlands og blev ved hjemkomsten anden kammertjener hos kronprinsen og 1766 livkirurg og første kammertjener hos den nye konge. 1768 fulgte han kongen på hans store udenlandsrejse. Natten til 17.1.1772 udleverede han nøglen til kongens sovegemak til de sammensvorne. 1775 blev han justitsråd. Sammen med de andre livkirurger støttede B. kirurgernes forslag om oprettelsen af Kirurgisk akademi, og han sad i bestyrelsen deraf til sin død uden dog at spille nogen større rolle.

Familie
Forældre: kirurg Johann Gottlieb B. og Margaretha. Gift 9.4.1766 i Kbh. (Slotsk.) med Juliana Dorothea Riese, kammerjomfru hos dronning Sophie Magdalene, født 5.9.1736, død 21.4.1793 i Kbh. (Petri), d. af kammerlakaj hos dronning Sophie Magdalene Johan Henrik R. (ca. 1704–67) og Johanne Elisabeth Müller (død før 1767).

Kilde: Den Store Danske.


Juliana Dorothea Riese

Kammerjomfru hos dronning Sophie Magdalene.


Johan Henrik Riese

Kammerlakaj hos dronning Sophie Magdalene.


Johann Gottlieb Brieghel

Kirurg.