Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Carl Frederik Spangenberg

Cand. polyt.

Opvokset Henningsens Alle 58, Hellerup.


Christoffer Frode Müller

Boede i en årrække i Mowglie, Gudrunsvej 22 i 2920 Charlottenlund. Se www.mowgil.eu .

Familien Müller stammede oprindelig fra Asserballe på Als, hvor faderen, der var præst, i 1867 besluttede at flytte til Tommerup på Fyn og året efter til Sundby Præstegård på Lolland- Falster, da han ikke ønskede at prædike på tysk og derfor blev afsat af den tyske regering på grund af edsvægring.

Præstefamilien fik i alt 5 drenge og 3 piger, hvoraf Christoffer Frode Müller kom til verden den 19. oktober 1871 i Stadsager på Falster.

En anden søn var Jørgen Peter Müller (1866-1938), kaldet I.P. Müller. Han var hygiejniker, idrætspioner, forfatter, cand.phil., ridder af Dannebrog og løjtnant ved ingeniørkorpset. Han blev en kendt gymnastikpædagog, hvis motto var: ”Vand, sol og motion” og skrev bl.a. bogen ”Mit System”, der blev oversat til 24 forskellige sprog. En statue, hvor han gør gymnastik kun iført et håndklæde, er opstillet foran Københavns Roklub og i Nykøbing Falster. En tredje søn var præsten Poul Müller, der blev forstander på Skt. Lukas Stiftelsen, der dengang lå i København - han flyttede den til Hellerup, hvor sønnen tog over som forstander. De fire sønner - ud over Christoffer - blev kendt som "De fire roere fra Falster".

Christoffer Müller, der yndede at kalde sig selv for fabriksejer, var sammen med sin kompagnon, Kaj Petersen, stifter og ejer af Dano Ingeniørforretning og Maskinfabrik Buddinge Værk, der indtil 1950'erne bl.a. producerede centralkedler til opvarmning. Selskabet blev stiftet i 1912. Efter nogle magre opstarts år i en baggård på Gammel Kongevej tjente de efter sigende rigtig godt, og Christoffer Müller havde da også et stort pengeskab stående på gangen på 1. sal foran døren ind til soveværelset. I de gode tider var der over 400 ansatte på fabrikken, der desværre gik konkurs i 1970 - flere år efter at Christoffer Müller var ude af forretningen. I 1920'erne fandt de to stiftere en spændende niche - økologi og miljøbevidsthed - før nogen overhovedet brugte de ord. Ideen var anlæg, som kunne forvandle husholdningsskrald og kloakslam til gødning og frugtbar kompost til brug i gartnerier og i landbruget.

”Det er samfundsøkonomisk forkert at tilintetgøre værdier, som lader sig udnytte. Jorden hungrer efter de organiske affaldsstoffer fra de produkter, der er bragt fra landet ind til byen”, stod der således i et reklamehæfte fra Dano. I dag ved vi, at det blev forbrændingsanlæggene, der løb med sejren, men endnu op i 60'erne var der stor efterspørgsel efter Danos løsninger. Da Brasilien fik en ny hovedstad, Brasilia, blev der således bygget et stort Dano-anlæg, i Danmark brugte 19 kommuner Dano-anlæg, og der blev eksporteret til blandt andet USA og New Zealand, samt til en række europæiske lande.


Sofie Cathrine Hall

Cathrine var gartner og indehaver af en blomsterbutik på Nygade 3. Da hun altid mødte tidligt på Grønttorvet, fik hun tilnavnet "Hall-tre".


Christoffer Frode Müller

Boede i en årrække i Mowglie, Gudrunsvej 22 i 2920 Charlottenlund. Se www.mowgil.eu .

Familien Müller stammede oprindelig fra Asserballe på Als, hvor faderen, der var præst, i 1867 besluttede at flytte til Tommerup på Fyn og året efter til Sundby Præstegård på Lolland- Falster, da han ikke ønskede at prædike på tysk og derfor blev afsat af den tyske regering på grund af edsvægring.

Præstefamilien fik i alt 5 drenge og 3 piger, hvoraf Christoffer Frode Müller kom til verden den 19. oktober 1871 i Stadsager på Falster.

En anden søn var Jørgen Peter Müller (1866-1938), kaldet I.P. Müller. Han var hygiejniker, idrætspioner, forfatter, cand.phil., ridder af Dannebrog og løjtnant ved ingeniørkorpset. Han blev en kendt gymnastikpædagog, hvis motto var: ”Vand, sol og motion” og skrev bl.a. bogen ”Mit System”, der blev oversat til 24 forskellige sprog. En statue, hvor han gør gymnastik kun iført et håndklæde, er opstillet foran Københavns Roklub og i Nykøbing Falster. En tredje søn var præsten Poul Müller, der blev forstander på Skt. Lukas Stiftelsen, der dengang lå i København - han flyttede den til Hellerup, hvor sønnen tog over som forstander. De fire sønner - ud over Christoffer - blev kendt som "De fire roere fra Falster".

Christoffer Müller, der yndede at kalde sig selv for fabriksejer, var sammen med sin kompagnon, Kaj Petersen, stifter og ejer af Dano Ingeniørforretning og Maskinfabrik Buddinge Værk, der indtil 1950'erne bl.a. producerede centralkedler til opvarmning. Selskabet blev stiftet i 1912. Efter nogle magre opstarts år i en baggård på Gammel Kongevej tjente de efter sigende rigtig godt, og Christoffer Müller havde da også et stort pengeskab stående på gangen på 1. sal foran døren ind til soveværelset. I de gode tider var der over 400 ansatte på fabrikken, der desværre gik konkurs i 1970 - flere år efter at Christoffer Müller var ude af forretningen. I 1920'erne fandt de to stiftere en spændende niche - økologi og miljøbevidsthed - før nogen overhovedet brugte de ord. Ideen var anlæg, som kunne forvandle husholdningsskrald og kloakslam til gødning og frugtbar kompost til brug i gartnerier og i landbruget.

”Det er samfundsøkonomisk forkert at tilintetgøre værdier, som lader sig udnytte. Jorden hungrer efter de organiske affaldsstoffer fra de produkter, der er bragt fra landet ind til byen”, stod der således i et reklamehæfte fra Dano. I dag ved vi, at det blev forbrændingsanlæggene, der løb med sejren, men endnu op i 60'erne var der stor efterspørgsel efter Danos løsninger. Da Brasilien fik en ny hovedstad, Brasilia, blev der således bygget et stort Dano-anlæg, i Danmark brugte 19 kommuner Dano-anlæg, og der blev eksporteret til blandt andet USA og New Zealand, samt til en række europæiske lande.


Johanne Marie Gerhard

Uddannet sygeplejerske.

Johanne døde i barselssengen på Frederiksberg Sygehus i en alder af 42 år, da femte skulle fødes.


Georg Vilhelm Müller

Sognepræst.


Jørgen Peter Müller

Kendt som I.P. Müller.

Han var hygiejniker, idrætspioner, forfatter, cand.phil., ridder af Dannebrog og løjtnant ved ingeniørkorpset. Han blev en kendt gymnastikpædagog, hvis motto var: ”Vand, sol og motion” og skrev bl.a. bogen ”Mit System”, der blev oversat til 24 forskellige sprog. En statue, hvor han gør gymnastik kun iført et håndklæde, er opstillet foran Københavns Roklub og i Nykøbing Falster.

J.P. Muller, Jørgen Peter Muller (Müller), 7.10.1866-17.11.1938, hygiejniker, idrætspioner, forfatter. J.P. Muller blev student 1884 fra Nykøbing F., cand.phil. næste år, var løjtnant ved ingeniørkorpset 1888-89, dernæst i Argentina hvor han virkede som jernbaneingeniør. Hjemkommen til Danmark blev han 1891 ansat i Recks opvarmningskompagni hvor han forblev til 1901. Han påbegyndte i denne periode teologisk studium og tog 1894 hebraicum og patristicum. 1901-05 var han inspektør ved Vejlefjord sanatorium. Efter den tid virkede han udelukkende som agitator for legemsrøgt og var under denne virksomhed for en stor del bosat i udlandet: i Zurich 1910-11, i St. Moritz 1911-12, i London 1912-24. Allerede som barn blev hans interesse for idrætten vakt idet hans far arrangerede kaplob for ham og hans brødre i præstegårdshaven ligesom han i det hele søgte at interessere sønnerne for idræt. J.P. Muller. blev en ivrig udøver af så at sige alle dengang kendte idrætsgrene.

Som medlem af Københavns roklub var J.P. Muller med til at indføre atletik i Danmark og blev en af tidens ypperste i kast, kapgang og løb. Ved det første internationale atletikstævne i Danmark, 9.6.1893 på Rosenborg eksercerplads, vandt han en eng.mile gang i 7.48 min., og spydkast på 28,70 m. 1898 ved verdensudstillingen i København vandt han hammerkast på 31,55 m og femkamp. Begejstrede landsmænd hyldede ham med laurbærkrans. J.P. Muller satte danske rekorder i 700 m løb (1.49,8), en halv mile løb (2.09,0), fem danske mil gang (3.28,02,0), diskoskast sml. 55,50 m hammerkast 31,55 m og vægtkast (25,4 kg) 5,95 m. Idrætsligt og resultatmæssigt nåede han længst i roning hvor Københavns roklubs "Müllerhold" beherskede alle stævner i Skandinavien og bl.a. vandt datidens fornemste trofæ, Øresundspokalen, seks gange. På holdet roede fem brødre, Christoffer, Poul, Georg og Benjamin samt J.P. Muller selv – som regel dog kun tre samtidig, mens to-åren skiftede mellem forskellige af klubbens medlemmer. J.P. Muller var med sit temperament og altid fremragende træningstilstand holdets dynamiske leder og inspirator. "Muller-holdet" var selvskevet som Dansk forening for rosports repræsentant i alle store udenlandske stævner og hentede fra stævner i Europa nye bådtyper til dansk roning, således fra Bruxelles toer med styrmand.

J.P. Muller var samtidig en fremtrædende agitator i belærende og oplysende artikler om nye eller lidet kendte idrætsgrene. Han var medarbejder ved dagbladet København 1893-1901 og medudgiver af Aarbog for Legemsidræt 1898 og 1905. Verdensberømmelse vandt han med sin bog Mit System, 1904. Her samlede han sine erfaringer, sine træningsmetoder og den levemåde, der førte til de bedste resultater, omkring en række selvkonstruerede hjemmegymnastiske, enkle øvelser, hvori han afgørende brød med den da enerådende påvirkning fra svensk mandsgymnastik. Mit System blev en enestående succes, oversat til 25 sprog, trykt i over halvanden mio. eksemplarer. Udover de gymnastiske øvelser går bogen stærkt ind for hygiejnisk livsførelse, frisk luft i opholdsstue og soveværelse, bade- og frotteringsøvelser. Rationel hudpleje og hærdning gennem kolde afvaskninger blev næsten rituelle krav for systemets dyrkere. Ud over Mit System skrev han bøger og afhandlinger som Vink om Sundhedsrøgt og Idræt, 1907, Kønsmoral og Livstykke, 1908, My breathing system, 1914, My army and navy system of free standing exercises, 1915 og Hvadfejler vor Ungdoms fysiske Opdragelse? 1927. Ingen af disse bøger nåede tilnærmelsesvis samme udbredelse som Mit System.

J.P. Muller holdt over hele Europa ca. 1400 foredrag, oftest ledsaget af demonstrationer af systemet. En meget væsentlig del af hans virksomhed faldt i England hvor han 1912 oprettede og ledede sit Muller-institut i Dover Street i London. 1924 overtog hans søn, Ib, instituttet. I en årrække var M. eksaminator ved det af læger grundede og ledede Institute of hygiene og fik prinsen af Wales som protektor for sine bøger.

J.P. Muller var æresmedlem af adskillige foreninger og selskaber i Skandinavien, England, Skotland, Tyskland, Italien og Rusland.