Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Petrus Stök

Petrus Stök var kanik i Linköping vid reformationstiden. Sattes år 1530 av Gustav Vasa till evang. pastor i Björkvik församling i Södermanland, där han uppnådde en hög ålder.

På fädernet härstammade Stök från en gammal prästerlig släkt, som var känd redan på 1400-talet och som av konung Erik af Pommern kallades Stök och fick tillstånd att bära adligt vapen.

En son var kyrkoherden i Mörkö och därefter i Jerna pastorat Georgius Petri Stök.

En annan son var kaptenen och kronofogden Erik Pederson Stök.


Georgius Petri Stök

"Aurelius förmodar, att Georgius Petri Stök, Kkhde i
Mörkö, sedan Järna, varit hans (Petrus Stök's) son"


Vilhelmina Lovisa Johanna von Schwerin

04/01/2020, HES: Looked unsuccesfully online for images