Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Christen Christensen Jyde

1722 Den 23. december jordet Christen Jyde og klokker ringet

Christen Jyde, hans hustru eller søn var fadder ved følgende dåb

1682 Dominica 16. post trinitatis havde Rasmus Koch et barn ved dåben som blev kaldet Hans. Dorthe Jenses bar barnet. Fadderne var: Hans Rasmussens hustru, Inger Johansdatter, Anders Knudsen i Svindinge og Christen Jyde her.

1687 Dominica esto eller Fastelavns Søndag havde Niels Hansen en søn ved dåben som blev døbt og kaldet Anders. Dines Pedersens Hustru bar Barnet. Fadderne var: Peder Madsen, Hans Rasmussen, Hans Lauridzens Hustru og Christen Jydes Hustru.

1694 Dominica cantate havde Jens Jensen Ringer en datter ved Dåben, som blev døbt og kaldet Johanne. Degnens Johannnes Christensens Hustru i Langå bar barnet. Fadderne var: Peder Hansen, Jørgen Madsens Hustru, Christen Jydes Hustru og Anne Hansdatter i Tange.

1696 Dominica 22. post trinitatis havde Peder Nielsen 2de døttre som var tvillinger ved dåben, som blev døbte og kaldet, den første Karen, den anden Margrette. Jørgen Nielsens Hustru i Broholt [?] bar den ene og Clemmend Pedersens hustru her i byen den anden. Fadderne var: Peder Smed, Anders Rasmussen, Niels Hansen, Peder Hansen, Jes Olufsen i Gislev, Hans Smed i Hesselager, Hans Rasmussens Hustru og Christen Jydes Hustru.

1700 Dominica 2. post Epiphania havde Erich Hansen, skræder, en datter ved dåben, som blev døbt og kaldet Elsebeth. Laurids Rasmussens Hustru i Annex Præstegaarden bar barnet. Fadderne var: Peder Nielsen, Peder Hansen Smed, Christen Jydes Hustru og Dines Jespersens hustru i Tange.

1701 Dominica 22. post trinitatis havde Peder Hansen Ringer en søn ved dåben som blev døbt og kaldet Hans. Anders Rasmussens hustru bar Barnet. Fadderne var: Niels Hansen, Christen Jydes Hustru, Jørgen Madsens hustru og Peder Borris Rytters hustru.

1703 Den 20. juni havde Rasmus Larsen en datter ved dåben, som blev døbt og kaldet Anna. Rasmus Hansens hustru i Frørup bar Barnet. Fadderne var: Jens Hansen, Morten Mortensen, Ander Rasmussens Hustru og Christen Jydes Hustru.

1705 Den 2. søndag efter påsken havde Peder Hansen Ringer en søn ved dåben, som tilforne formedelst swaghed var hjemmedøbt og kaldet Anders. Anders Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Christen Jydes Hustru, Rasmus Larsens hustru, Erik Skrædders hustru og Niels Rasmussens hustru.

1706 Dominica 4. Advent havde Rasmus Larsen en datter ved dåben som blev døbt og kaldet Maren. Peder Borres Rytters hustru bar barnet. Fadderne var: Jens Hansen, Anders Hansen, Jeppe Andersen Soldat og Christen Jydes Hustru.

1708 Hellig 3 Kongers dag havde Rasmus Nielsen en søn ved dåben, som tilforne formedelst svaghed af præsten var hjemmedøbt og kaldet Rasmus. Isak Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Rasmussen, Christen Christensen Jyde, Oluf Christensen og Hans Pedersens hustru.

1713 Dominica 4. post Trinitatis havde Peder Hansen Ringer en datter ved dåben, som blev døbt og kaldet Maren. Anders Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Niels Hansen Bøye, Christen Jydes hustru, Jørgen Madsens hustru og Rasmus Larsens hustru.

1713 Dominica 22. post trinitatis havde Rasmus Nielsen Strarup en søn ved dåben som blev døbt og kaldet Peder. Hans Nielsens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Madsen, Erik Skrædder, Christen Jyde og Rasmus Andersens hustru.


Hans Larsen Langæble

Gårdmand i Sønder Nærå.


Rasmus Hansen Dyhr

Gårdmand i Taarup, overtager gården efter faderen.


Marcus Pedersen

Gårdfæster i Taarup Frørup.


Niels Clemmensen

Fæstebonde under Glorup.