Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Peder Andersen

Peder Andersen var ladefoged på Anhof, da han blev gift med enken på Teglgaarden
Gårdmand på Teglgaarden Taarup.


Hans Rasmussen

Festo purgationi Mariae Hafde Rasmus Hansen paa Banchen en Sön wed Daaben, som blef
döbt og kaldet Hans. Madz Hansens Hustru i Nyborig bar Barnet. Fadderne waare: Laus
Rasmussen, Hans Madzen, Bendt Pedersens Hustru og Ellen Mortensdaatter.

Den 29de jordet den gl: Hans Rasmussen i Øxendrup efter at han i nogle Maaneder hafde ligget til Sengs af en meget smertefuld Sygdom. Hans Alder waar 78 Aar.


Kirsten Hansdatter

Dnica 20 post Trin. Hafde Hans Madzen en Daatter wed Daaben, som blef döbt og kaldet Kirsten. Dinis Jespersens Hustru i Tange bar Barnet. Fadderne waar: Lauridz Rasmussen, Morten Hansen, Peder Smids Hustru og Kirsten Madzdaatter.


Margrethe

Dnica 6 post Trin. waar Madz Jörgensens Koene wed Nafn Margrethe begrafuet som iche blef Ringt for. Hindis Alder waar 76 Aar.