Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Poul Pedersen

Parret levede i Taarup. De bliver trolovet 6.11. 1696 og gift 7.2. 1697 i Frørup Kirke. I årene 1735-36 ses i kirkebogen, at Pofvel ofte går til gudstjeneste med sin hustru og 4 sønner. (F.eks. Frørup Kirke, 1733-1740, ops. 140). Pofvel Pedersens skifte er dateret 7.11. 1744 (Holchenhavn Gods 1707 – 1775, II 128)


Hans Laursen

Gårdfæster i Slude Frørup. Gården var den senere Højløkke.


Lars Hansen

Han var aftægtsgårdmand af Langæble.


Hans Andersen

Fæstegårdmand i Langæble.